Pytania i odpowiedzi

Podział polityczny Europy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 8573 razy
Pytanie 1
Ile państw znajduje się w Europie?
47
Pytanie 2
Zaznacz państwa europejskie, które położone są również na terenie Azji.
Rosja
Kazachstan
Turcja
Pytanie 3
Najmniejszym państwem Europy jest:
Watykan
Pytanie 4
Największym państwem Europy jest:
Rosja
Pytanie 5
Z iloma państwami graniczy Polska?
z siedmioma
Pytanie 6
Które z europejskich państw jest najmłodsze?
Kosowo
Pytanie 7
W którym roku powstała Unia Europejska?
w 1993
Pytanie 8
W którym z europejskich miast znajduje się Parlament Europejski?
w Strasburgu
Pytanie 9
Ile państw wchodzi obecnie w skład Unii Europejskiej?
27
Pytanie 10
Kiedy miały miejsce ostatnie duże zmiany podziału politycznego w Europie?
pod koniec XX wieku
Pytanie 11
W którym roku wprowadzono do obiegu walutę EURO?
w 2002
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe.
Powierzchnia Rosji to około 12 mln km2.
Fałsz
W latach 80 XX wieku Polska graniczyła z trzema państwami.
Prawda
Kosowo ogłosiło niepodległość w 1998 roku.
Fałsz
Unia Europejska została Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
Prawda