Fiszki

Podział polityczny Europy

Test w formie fiszek Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2983 razy
Ile państw znajduje się w Europie?
49
47
42
36
47
Zaznacz państwa europejskie, które położone są również na terenie Azji.
Albania
Rosja
Czarnogóra
Kazachstan
Turcja
Rosja
Kazachstan
Turcja
Najmniejszym państwem Europy jest:
Watykan
Andora
Monako
San Marino
Watykan
Największym państwem Europy jest:
Rosja
Niemcy
Turcja
Francja
Rosja
Z iloma państwami graniczy Polska?
z pięcioma
z siedmioma
z ośmioma
z czterema
z siedmioma
Które z europejskich państw jest najmłodsze?
Kosowo
Słowenia
Czarnogóra
Serbia
Kosowo
W którym roku powstała Unia Europejska?
w 2004
w 1987
w 1993
w 1995
w 1993
W którym z europejskich miast znajduje się Parlament Europejski?
w Monachium
w Amsterdamie
w Strasburgu
w Brukseli
w Strasburgu
Ile państw wchodzi obecnie w skład Unii Europejskiej?
27
31
23
25
27
Kiedy miały miejsce ostatnie duże zmiany podziału politycznego w Europie?
w połowie XX wieku
na początku XXI wieku
pod koniec XX wieku
pod koniec XX wieku
W którym roku wprowadzono do obiegu walutę EURO?
w 2002
w 2006
w 2004
w 2000
w 2002
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Powierzchnia Rosji to około 12 mln km2.
2. W latach 80 XX wieku Polska graniczyła z trzema państwami.
3. Kosowo ogłosiło niepodległość w 1998 roku.
4. Unia Europejska została Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
1. W latach 80 XX wieku Polska graniczyła z trzema państwami.
2. Unia Europejska została Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.