Test

Podział polityczny Europy

Pytanie 1
Ile państw znajduje się w Europie?
49
36
47
42
Pytanie 2
Zaznacz państwa europejskie, które położone są również na terenie Azji.
Kazachstan
Albania
Czarnogóra
Rosja
Turcja
Pytanie 3
Najmniejszym państwem Europy jest:
Andora
Watykan
Monako
San Marino
Pytanie 4
Największym państwem Europy jest:
Rosja
Turcja
Niemcy
Francja
Pytanie 5
Z iloma państwami graniczy Polska?
z czterema
z pięcioma
z ośmioma
z siedmioma
Pytanie 6
Które z europejskich państw jest najmłodsze?
Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Kosowo