ZFPP

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa produkcyjnego

Zawodowe, powtórzenie. 61 pytań.

REKLAMA
Przedsiębiorstwo jest zespołem składnikow:
materialnych
niematerialnych
Podstawowe podmioty wyodrębnione w ekonomii
gospodarstwo domowe
przedsiębiorstwo
państwo
Przedsiębiorstwo jest podmiotem posiadającym odrębność
majątkową
organizacyjną
techniczną
Przedsiębiorstwo jest jest podmiotem odpowiedzialnym za wytwarzanie:
uslug
dobr
Przedsiębiorstwo posiada samodzielność:
finansową
ekonomiczną
Głownym celem przedsiębiorstwa jest:
maksymalizacja zysku
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
W naukach o przedsiębiorstwie wyroznia się ok ... dodatkowych celow
30
3 podstawowe rodzaje decyzji finansowych w przedsiębiorstwie to;
inwestycyjne
finansowe
operacyjne
Oficjalne sprawozdania finansowe to:
rachunek zyskow i strat
bilans
sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych
Do mikrootoczenia można zaliczyć
klientow
konkurentow
dostawcow
do makrootoczenia można zaliczyc
sytuacja demograficzna, społeczna
postęp technologiczny
sytuacja na rynkach finansowych
koniunktura gospodarcza
polityka pieniężna
polityka budżetowa
kapitał to:
zrodla finansowania aktywow
kapital wlasny moze byc:
zakładowy
akcyjny
Kapitał obcy (zobowiązania może być)
długoterminowy
krotkoterminowy
eminent to:
firma sprzedająca akcje
akcje mogą być sprzedawane w obrocie:
prywatnym
publicznym
obligatoriusz to:
nabywca obligacji
emitent obligacji to;
sprzedawca
wypuszczanie obligacji jest korzystne dla:
dużych przedsiębiorstw
Bezzwrotne źrodła finansowania aktywności inwestycyjnej (innowacyjnej) przedsiębiorstw:
granty publiczne
Og&amptelnokrajowe i regionalne Programy Operacyjne finansowane z budżetu
subwencje
Ulgi podatkowe dla podmiotów realizujących projekty innowacyjne
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: