Pytania i odpowiedzi

ZFPP

Pytanie 1
Przedsiębiorstwo jest zespołem składnikow:
materialnych
niematerialnych
Pytanie 2
Podstawowe podmioty wyodrębnione w ekonomii
gospodarstwo domowe
państwo
przedsiębiorstwo
Pytanie 3
Przedsiębiorstwo jest podmiotem posiadającym odrębność
organizacyjną
majątkową
techniczną
Pytanie 4
Przedsiębiorstwo jest jest podmiotem odpowiedzialnym za wytwarzanie:
uslug
dobr
Pytanie 5
Przedsiębiorstwo posiada samodzielność:
finansową
ekonomiczną
Pytanie 6
Głownym celem przedsiębiorstwa jest:
maksymalizacja zysku
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
Pytanie 7
W naukach o przedsiębiorstwie wyroznia się ok ... dodatkowych celow
30
Pytanie 8
3 podstawowe rodzaje decyzji finansowych w przedsiębiorstwie to;
finansowe
inwestycyjne
operacyjne
Pytanie 9
Oficjalne sprawozdania finansowe to:
rachunek zyskow i strat
bilans
sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych
Pytanie 10
Do mikrootoczenia można zaliczyć
klientow
konkurentow
dostawcow
Pytanie 11
do makrootoczenia można zaliczyc
sytuacja na rynkach finansowych
polityka pieniężna
postęp technologiczny
koniunktura gospodarcza
polityka budżetowa
sytuacja demograficzna, społeczna
Pytanie 12
kapitał to:
zrodla finansowania aktywow
Pytanie 13
kapital wlasny moze byc:
akcyjny
zakładowy
Pytanie 14
Kapitał obcy (zobowiązania może być)
krotkoterminowy
długoterminowy
Pytanie 15
eminent to:
firma sprzedająca akcje