ZFPP

Przedsiębiorstwo jest zespołem składnikow:
materialnych
niematerialnych
fizycznych
usługowych
Podstawowe podmioty wyodrębnione w ekonomii
przedsiębiorstwo
państwo
gospodarstwo domowe
firma
włądza ustawodawcza
Przedsiębiorstwo jest podmiotem posiadającym odrębność
techniczną
majątkową
organizacyjną
zarządzającą
finansową
Przedsiębiorstwo jest jest podmiotem odpowiedzialnym za wytwarzanie:
dobr
uslug
produktow
wysokiej jakosci
Przedsiębiorstwo posiada samodzielność:
prawną
finansową
ekonomiczną
zarządzającą
Dalej
Pozostało 12 stron