Test kwalifikacji zawodowej

ZFPP

Pytanie 1
Przedsiębiorstwo jest zespołem składnikow:
Pytanie 2
Podstawowe podmioty wyodrębnione w ekonomii
Pytanie 3
Przedsiębiorstwo jest podmiotem posiadającym odrębność
Pytanie 4
Przedsiębiorstwo jest jest podmiotem odpowiedzialnym za wytwarzanie:
Pytanie 5
Przedsiębiorstwo posiada samodzielność:
Dalej