Test: ZFPP

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa produkcyjnego

REKLAMA
Przedsiębiorstwo jest zespołem składnikow:
niematerialnych
materialnych
usługowych
fizycznych
{"qId":1, "cId":1, "tId":16733}
Podstawowe podmioty wyodrębnione w ekonomii
państwo
gospodarstwo domowe
przedsiębiorstwo
firma
włądza ustawodawcza
{"qId":2, "cId":1, "tId":16733}
Przedsiębiorstwo jest podmiotem posiadającym odrębność
finansową
majątkową
organizacyjną
techniczną
zarządzającą
{"qId":3, "cId":1, "tId":16733}
Przedsiębiorstwo jest jest podmiotem odpowiedzialnym za wytwarzanie:
dobr
produktow
wysokiej jakosci
uslug
{"qId":4, "cId":1, "tId":16733}
Przedsiębiorstwo posiada samodzielność:
ekonomiczną
finansową
zarządzającą
prawną
{"qId":5, "cId":1, "tId":16733}
REKLAMA
Głownym celem przedsiębiorstwa jest:
maksymalizacja zysku
sprzedaz produktow po najnizszej cenie
poszerzanie rynku zbytu
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
{"qId":6, "cId":1, "tId":16733}
W naukach o przedsiębiorstwie wyroznia się ok ... dodatkowych celow
20
40
10
30
{"qId":7, "cId":1, "tId":16733}
3 podstawowe rodzaje decyzji finansowych w przedsiębiorstwie to;
finansowe
operacyjne
inwestycyjne
debetowe
pieniężne
{"qId":8, "cId":1, "tId":16733}
Oficjalne sprawozdania finansowe to:
rachunek zyskow i strat
bilans
sprawozdanie z naplywu srodkow pienieznych
sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych
{"qId":9, "cId":1, "tId":16733}
REKLAMA
Do mikrootoczenia można zaliczyć
polityke pieniężną
klientow
dostawcow
konkurentow
polityke budzetowa
{"qId":10, "cId":1, "tId":16733}
do makrootoczenia można zaliczyc
klienci
postęp technologiczny
polityka pieniężna
konkurenci
sytuacja na rynkach finansowych
koniunktura gospodarcza
sytuacja demograficzna, społeczna
polityka budżetowa
dostawcy
{"qId":11, "cId":1, "tId":16733}
kapitał to:
zrodla finansowania aktywow
calkowita zarobiona kwota w trakcie dzialalnosci
zrodla finansowania pasywow
{"qId":12, "cId":1, "tId":16733}
kapital wlasny moze byc:
zakładowy
akcyjny
ze zobowiązań
{"qId":13, "cId":1, "tId":16733}
REKLAMA