Fiszki: ZFPP

Fiszki z kompetencji zawodowych. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa produkcyjnego

REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Powtórzenia.

Materiały powiązane z testem: