Powtórzenie: Gardłologia2k12

2k13 opracowany w plikach

Zarządzanie, powtórzenie. 101 pytań.

21. Do objawow jednostronnego porażenia przedsionka (neuronitis vestibularis) nie należą: 1. zawroty głowy o charakterze wirowania otoczenia 2. nudności i wymioty 3. upośledzenie słuchu 4. szum uszny 5. oczopląs samoistny w s tronę chorą (a nie bo w stronę zdrową )str144
3,4,5
22. Zależnie od natężenia dźwięku i czasu ekspozycji ucho może reagować na dźwięk w następujący sposob:- 1. fizjologiczna adaptacja progu słuchowego 2. zmęczenie lub czasowe przesunięcie progu słuchowego (TTS) 3. trwałe przesunięcie progu słuchowego (PTS)
1,2,3
23. W obrazie otoskopowym błony bębenkowej wyrożnia się odcinek dolny, czyli część napietą błony bębenkowej (1) oraz odcinek gorny, czyli część wiotką (2). Pomiędzy nimi znajduje się pępek błony bębenkowej (3)
1,2,3
24.Badanie progu odruchu strzemiączkowego ma istotne znaczenie w diagnostyce str.51
wszystkie
25. Patologiczne zmęczenie słuchowe jest cechą upośledzenia słuchu o lokalizacji ślimakowej (1). Objawy zmęczenia słuchowego ocenia się przy użyciu proby zanikania tonu Carharta (2) audiometrii Bekesyego (3), proby Lueschera (4)str.50
2,3
26. Tympanogram typu A stwierdza się w przypadku: Typ A czyli dobry.
otosklerozy
27. Ujemne ciśnienie w uchu środkowym świadczy o
upośledzeniu drożności trąbki słuchowej
28.Podaj nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące otosklerozy str116-117
w badaniach radiologicznych stwierdza się zmniejszoną pneumatyzację kości skroniowych ze sklerotyzacją
29. Do badań wykonywanych w topodiagnostyce uszkodzeń nerwu twarzowego nie należy
badanie pobudliwości nerwu twarzowego
30. Podaj prawidłowe rozpoznanie: Chory lat 38, w stanie ogolnym dobrym, zgłasza silne dolegliwości bolowe ucha, nasilające się przy ucisku na skrawek i pociąganiu małżowiny usznej. W badaniu otoskopowym stwierdza się
czyrak ucha zewnętrznego-tylko część(mieszki wł.) stan ogólny dobry
31. Do powikłań kauteryzacji(cewnikowania) trąbki słuchowej należy str.40
wszystkie
32. Zachyłek gardłowy, zwany zachyłkiem Rosenmuulera zlokalizowany jest pomiędzy
tylną ścianą gardła a wałem trąbkowym
33. W błonie śluzowej jamy ustnej i gardła znajdują się małe gruczoły śluzowe. Ich liczba wynosi
700-1000
34. Mięśnie gardła unerwione są ruchowo przez: 1. nerw językowo gardłowy 2. nerw błędny 3. nerw podjęzykowy 4. nerw twarzowy Becker.30
1,2,3,4
35. Podaj prawidłowe rozpoznanie: Chory lat 30 skarży się na jednostronny bol przy połykaniu, ktoremu nie towarzyszy podwyższona temperatura ciała ani złe samopoczucie. Badaniem fizykalnym stwierdza fetor ex ore, na gornym biegunie migdałka podniebiennego jednostronne głębokie owrzodzenie pokryte nalotem, ktory daje się łatwo usunąć, powiększenie węzłow chłonnych szyi po tej samej stronie
C. angina Plauta i Vincenta ( charakt. jednostronnyból) str 346
36. Podaj prawidłowe rozpoznanie: Chora lat 20 skarży się na bol gardła, ogolne złe samopoczucie z towarzyszącą wysoką temperaturą ciała. W badaniu fizykalnym stwierdza się powiększone, zaczerwienione migdałki podniebienne pokryte nalotem włoknikowym lub błoniastym, uogolnione powiększenie węzłow chłonnych z towarzyszącym powiększeniem wątroby i śledziony.
mononukleoza zakaźna
37. Do zmian w pigmentacji błony śluzowej jamy ustnej nie dochodzi w przypadku Becker.324
długotrwałego stosowania hidantoiny
38.Język bruzdowaty, pofałdowany występuje w str.337
zespole Melkerssona-Rosenthala
39.Czynnikiem etiologicznym płonicy jest Tutaj odp A i B jest prawidłowa, bo S. pyogenes to paciorkowiec beta-hemolizujązy gr A (ale przy płonicy w Beckerze było B)więc B
paciorkowiec beta-hemolizujący
40.Guz T2 gardła dolnego to
D. guz zachyłka gruszkowatego szerzący się na tylną ścianę gardła lub okolicę zapierścienną bez unieruchomienia sąsiednich struktur

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.