Gardłologia2k12

1. W rozwoju embrionalnym strzemiączko powstaje z
A.Chrząstki Meckela pochodzącej z pierwszego łuku skrzelowego zaopatrywanego przez nerw trójdzielny (kowadełko i młoteczek)
B. Chrząstki Reicherta wywodzącej się z drugiego łuku skrzelowego zaopatrywanego przez nerw twarzowy Becker str1
C. Zachyłka pierwszej kieszonki gardłowej zaopatrywanej przez nerw twarzowy
D. Zachyłka ektodermy między pierwszym a drugim łukiem skrzelowym (przew. sł. zewnętrzny i błona bębenkowa.)
żadna
2.Unerwienie czuciowe ucha zewnętrznego pochodzi z: 1.Nerwu trojdzielnego 2.Splotu szyjnego 3.Nerwu twarzowego 4.Nerwu błędnego becker.18,3
1,2,3
2,3,4
1,3,4
1,2,3,4
żadna
3. Podaj nieprawdziwe twierdzenie dotyczące zapalenia ucha wewnętrznego becker.107
A. W pewnym etapie rozwoju zapalenia ucha wewnętrznego, zarówno surowicze jak i ropne może dawać objawy wodniaka błędnika
B. W surowiczym zapaleniu ucha wewnętrznego występuje oczopląs w kierunku ucha chorego
C. Podwyższona temperatura ciała i nasilenie dolegliwości bólowych jest objawem ropnego rozlanego zapalenia ucha wewnętrznego
D. W ograniczonym zapaleniu ucha wewnętrznego krótkotrwałe napady zawrotów głowy mogą pojawiać się podczas kichania i kaszlu
E. Do ropnego zapalenia ucha wewnętrznego może dojść po zabiegu płukania ciała obcego lub woszczyny zalegających w przewodzie zewnętrznym
4.Chora lat 38, skarży się na jednostronne, postępujące upośledzenie słuchu z towarzyszącym szumem usznym, w badaniu słuchu w uchu chorym stwierdza się niedosłuch odbiorczy, badanie słuchowych potencjałow wywołanych pnia mozgu wskazuje na pozaślimakową lokalizację niedosłuchu, w badaniu ENG stwierdza się obniżenie pobudliwości błędnika, oczopląs samoistny skierowany w stronę ucha zdrowego. Diagnostykę rożnicowaną w powyżej opisanym przypadku należy przede wszystkim przeprowadzić w kierunku: str132
nerwiaka nerwu słuchowego
ototoksycznego uszkodzenia narządu słuchu
głuchoty starczej typu neutralnego
głuchoty starczej typu sensorycznej
choroby Meniera
5. Do czynnikow ułatwiających eliminację drobnoustrojow w skorze przewodu słuchowego zewnętrznego należą: 1.Niskie pH 2.Obecność kwasow tłuszczowych w wydzielinie gruczołow łojowych 3.Prawidłowa zawartość lizozymu w wydzielinie gruczołow woskowinowych 4.Migracja na zewnątrz naskorkow przewodu słuchowego zewnętrznego str.72
1,2,3
2,3,4
1,3,4
1,2,3,4
żadna
Dalej
Pozostało 20 stron