Gardłologia2k12

2k13 opracowany w plikach

Zarządzanie, powtórzenie. 101 pytań.

1. W rozwoju embrionalnym strzemiączko powstaje z
B. Chrząstki Reicherta wywodzącej się z drugiego łuku skrzelowego zaopatrywanego przez nerw twarzowy Becker str1
2.Unerwienie czuciowe ucha zewnętrznego pochodzi z: 1.Nerwu trojdzielnego 2.Splotu szyjnego 3.Nerwu twarzowego 4.Nerwu błędnego becker.18,3
1,2,3,4
3. Podaj nieprawdziwe twierdzenie dotyczące zapalenia ucha wewnętrznego becker.107
C. Podwyższona temperatura ciała i nasilenie dolegliwości bólowych jest objawem ropnego rozlanego zapalenia ucha wewnętrznego
4.Chora lat 38, skarży się na jednostronne, postępujące upośledzenie słuchu z towarzyszącym szumem usznym, w badaniu słuchu w uchu chorym stwierdza się niedosłuch odbiorczy, badanie słuchowych potencjałow wywołanych pnia mozgu wskazuje na pozaślimakową lokalizację niedosłuchu, w badaniu ENG stwierdza się obniżenie pobudliwości błędnika, oczopląs samoistny skierowany w stronę ucha zdrowego. Diagnostykę rożnicowaną w powyżej opisanym przypadku należy przede wszystkim przeprowadzić w kierunku: str132
nerwiaka nerwu słuchowego
5. Do czynnikow ułatwiających eliminację drobnoustrojow w skorze przewodu słuchowego zewnętrznego należą: 1.Niskie pH 2.Obecność kwasow tłuszczowych w wydzielinie gruczołow łojowych 3.Prawidłowa zawartość lizozymu w wydzielinie gruczołow woskowinowych 4.Migracja na zewnątrz naskorkow przewodu słuchowego zewnętrznego str.72
1,2,3,4
6. W zwoju kolanka od nerwu twarzowego odchodza odgałęzienia: 1.Nerw skalisty mniejszy 2.Nerw skalisty większy 3.Struna bębenkowa 4.Nerw strzemiączkowy
2
7.Struna bębenkowa odchodzi od nerwu twarzowego w odcinku poziomym, bębenkowym (1) i zawiera włokna czuciowe dla 2/3 przednich języka (2) oraz włokna wydzielnicze dla ślinianki przyusznej (3)becker18-20 (polecam poczytać bazę z plikow ładnie opracowana z opisam
2
8.Głownymi objawami usznopochodnymi w zapaleniu piramidy kości skroniowej są: 1.Neuralgia nerwu trojdzielnego 2.Porażenie nerwu odwodzącego 3.Zawroty głowy 4.Niedosłuch 5.Głęboki, pulsujący bol głowy str.114
1,2,3,4,5
9. Nieprawdą jest że Becker.88
B.Typową drogą zakażenia w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego jest zakażenie krwiopochodne str. 88 - typowo i najczęściej przez trąbkę słuchową, zewnątrzpochodnie przez uszkodzoną błonę bębenkową, a przez krew tylko w odrze, płonicy, durze i posocznicy
10. Podaj prawidłowe rozpoznanie: Chory lat 40 zgłasza uczucie pełności w uchu, upośledzenie słuchu tego ucha z towarzyszącym szumem nasilającym się podczas połykania. Nie zgłasza dolegliwości bolowych. W badaniu otoskopowym stwierdza się wciągnięcie błony bębenkowej z uwypukleniem rękojeści młoteczka, za błoną bębenkową widoczne są pęcherzyki powietrza.
A. Przewlekłe mesotympalne zapalenie ucha środkowego - przewlekłe surowiczo-śluzowe z.u.ś. str. 85 a opis się idealnie zgadza ja mam zaznaczona odp A i adnotacje str 115 boenninghaus ale nie mam tej j ksiazki aby to potwierdzic
11. Do badań nadprogowych oceniających objaw wyrównania głośności nie należy: str. 48(+ Luschera rejestrowanie zmian 1dB (mniej u. ślimakowe, węcej pozaślimakowe)
C. Audiometria Bekesy’ego - bo jest badaniem zmęczenia patologicznego
12.Nieprawdą jest, że oczopląs pochodzenia przedsionkowego: str. 62 1. Jest łukiem odruchowym, na ktory składają się cztery neurony (nie, bo ma 3 neurony) 2. Faza wolna jest zawsze skierowana stronę dominującego ucha (faza szybka w stronę dominującą) 3. Kierunek oczopląsu zmienia się wraz z kierunkiem spojrzenia (nie, bo zależy od umiejscowienia ogniska)
1,2,3
13. Załamek Caharta, czyli obniżenie krzywej przewodnictwa kostnego (1) dla częstotliwości 2000Hz (2) jest charakterystyczny dla choroby Meniera (3)str.116(charakterystyczne dla otosklerozy)
1,2
14.W obwodowym narządzie przedsionkowym znajduje się:(Do części obwodowej zaliczamy: woreczek, łagiewkę, trzy kanały połkoliste, pień nerwu przedsionkowego zawarty w przewodzie słuchowym wewnętrznym oraz kąt mostowomożdżkowy. Do części ośrodkowej zaliczamy: jądra przedsionkowe pnia mozgu, połączenia tych jąder z innymi strukturami OUN, pole przedsionkowe w korze mozgu)
D. 5 pól zmysłowych tj. w plamce woreczka, łagiewki i 3 grzebieniach bańkowych
15.Pierwszy neuron drogi wiodącej pobudzenia z obwodowego narządu równowagi to: Bochen tom V str.481)
C. Komórki dwubiegunowe zwoju przedsionkowego zlokalizowanego w dnie przewodu słuchowego wewnętrznego
16. Nieprawdą jest że:
B. Wzmocnienie ciśnienia wynosi 1:1,7, zgodnie ze stosunkiem powierzchni błony bębenkowej do powierzchni błony bębenkowej wtórnej str. 20 a wynosi 1:17 (stosunek pow. błony b. do pow. płytki strzemiączka)
17. W pewnych przypadkach jednostronnego uposledzenia sluchu typu przewodzeniowego(1)percepcja glosnosci rosnie szybko wraz ze wzrostem natezenia dzwieku, tak ze mimo roznych progow sluchu, oba uszy slysza dzwiek z jednakowa glosnoscia po osiagnieciu pewnego progu (2) zjawisko to nazywa sie wyrownaniem glosnosci(3) str.25
2,3
18.Prawdą jest, że złamanie poprzeczne piramidy kości skroniowej powstaje w wyniku działania siły z boku (1) ze przebiega przez błędnik (2) lub przewod słuchowy zewnętrzny (3) i nie powoduje perforacji błony bębenkowej (4)str.119
2,4
19. nieprawdą jest że
B. w przypadku przewlekłego prostego zapalenia ucha środkowego nigdy nie dochodzi do uszkodzenia kosteczek słuchowych ( podobno rzadko to się zdarza, ale może) str.96
20. Podaj prawidłowe rozpoznanie: Chory lat 50 zgłasza silny bol ucha, podwyższoną temperaturę ciała, upośledzenie słuchu z towarzyszącymi zawrotami głowy, porażenie obwodowe nerwu twarzowego. W otoskopii stwierdza się obecność rumienia i pęcherzykow na skorze przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błonie bębenkowej, audiometria progowa tonalna wykazuje odbiorcze upośledzenie słuchu, w badaniu otoneurologicznym stwierdza się oczopląs samoistny skierowany w stronę zdrową: str.140
półpasiec uszny(zespół Ramsaya i Hunta)

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.