Pytania i odpowiedzi

Anatomia kończyna górna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 5023 razy
Pytanie 1
Mięśnie grupy przedniej przedramienia:
m. flexor carpi radialis
m. flexor carpi ulnaris
Pytanie 2
Mięśnie grupy bocznej przedramienia
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis brevis
m. extensor carpi radialis longus
Pytanie 3
Mięśnie grupy przedniej przedramienia
m. zginacz palców powierzchowny
m. zginacz palców głeboki
m. zginacz łokciowy nadgarstka
m. nawrotny czworoboczny
m. nawrotny obły
Pytanie 4
Mięśnie grupy tylnej przedramienia
m. prostownik palców
m. prostownik palca małego
m. zginacz promieniowy nadgarstka
Pytanie 5
Mięśnie grupy bocznej przedramienia
m. supinator
m. brachioradialis
Pytanie 6
Mięśnie grupy przedniej przedramienia
m. pronator teres
m. pronator quadratus
m. zginacz promieniowy nadgarstka
m. zginacz łokciowy nadgarstka
Pytanie 7
M. dwugłowy ramienia
Głowa krótka przyczepia się do wyr. kruczego łopatki
Pytanie 8
Mięsień dwugłowy ramienia
Unerwiony przez n. musculocutaneus
Pytanie 9
Zginacze ramienia:
M. dwugłowy ramienia
M. ramienny
M. kruczo-ramienny
Pytanie 10
M. dwugłowy ramienia
Jest m. towarzyszącym t. ramiennej
Unerwiony jest przez n. musculocutaneus
Pytanie 11
N. medianus
Powstaje z dwóch korzeni: bocznego i przyśrodkowego
biegnie w bruździe przyśrodkowej mięśnia dwugłowego
Pytanie 12
N. medianus - gałęzie
gałaź okostnowo-naczyniowa
gałąź do stawu łokciowego
gałąź dłoniowa n. pośrodkowego
n. międzykostny przedni
Pytanie 13
N. medianus - gałęzie
n. międzykostny przedni
gałąź okostnowo-naczyniowa
Pytanie 14
N. medianus
Biegnie w jamie pachowej
Biegnie w bruździe przyśrodkowej m. dwugłowego
Biegnie w dole łokciowym
Pytanie 15
Tętnica podobojczykowa
Oddaje a. vertebralis
Oddaje a. thoracica interna
Pytanie 16
A. subclavia
Biegnie między m. pochyłym przednim a środkowym
Biegnie w szczelinie tylnej mięśni pochyłych
Opuszcza szyję w połowie obojczyka
Pytanie 17
A. axillaris
Biegnie w jamie pachowej
Przedłuża się w t. ramienną
Pytanie 18
A. axillaris
Oddaje a. thoracica suprema
Oddaje a. thoracoacromialis
Oddaje a. thoracica lateralis
Oddaje a. circumflexa humeri anterior
Pytanie 19
A. axillaris
Kończy się na dolnym brzegu mięśnia piersiowego większego
Oddaje a. thoracoacromialis
Pytanie 20
Otwór czworoboczny - ograniczenia
od góry - m. obły mniejszy
od dołu - m. obły większy
od boku - szyjka chirurgiczna kości ramiennej