Fiszki

Anatomia kończyna górna

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 4928 razy
Mięśnie grupy przedniej przedramienia:
m. extensor pollicis longus
m. flexor carpi radialis
m. brachioradialis
m. flexor carpi ulnaris
m. flexor carpi radialis
m. flexor carpi ulnaris
Mięśnie grupy bocznej przedramienia
m. extensor carpi ulnaris
m. extensor carpi radialis brevis
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis longus
Mięśnie grupy przedniej przedramienia
m. zginacz palców głeboki
m. zginacz łokciowy nadgarstka
m. zginacz palców powierzchowny
m. nawrotny czworoboczny
m. nawrotny obły
m. zginacz palców głeboki
m. zginacz łokciowy nadgarstka
m. zginacz palców powierzchowny
m. nawrotny czworoboczny
m. nawrotny obły
Mięśnie grupy tylnej przedramienia
m. prostownik palców
m. odwracacz
m. zginacz promieniowy nadgarstka
m. prostownik palca małego
m. prostownik palców
m. zginacz promieniowy nadgarstka
m. prostownik palca małego
Mięśnie grupy bocznej przedramienia
m. prostownik palca małego
m. odwodziciel długi kciuka
m. brachioradialis
m. supinator
m. brachioradialis
m. supinator
Mięśnie grupy przedniej przedramienia
m. pronator quadratus
m. brachioradialis
m. zginacz promieniowy nadgarstka
m. pronator teres
m. zginacz łokciowy nadgarstka
m. prostownik promieniowy długi nadgarstka
m. pronator quadratus
m. zginacz promieniowy nadgarstka
m. pronator teres
m. zginacz łokciowy nadgarstka
M. dwugłowy ramienia
Głowa krótka przyczepia się do wyrostka barkowego
Głowa krótka przyczepia się do guzka podpanewkowego
Głowa krótka przyczepia się do wyr. kruczego łopatki
Głowa długa przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki
Głowa krótka przyczepia się do wyr. kruczego łopatki
Mięsień dwugłowy ramienia
Unerwiony przez n. musculocutaneus
Unerwiony przez n. axillaris
Unerwiony przez n. cutaneus brachii lateralis
Unerwiony przez n. medianus
Unerwiony przez n. musculocutaneus
Zginacze ramienia:
M. ramienny
M. trójgłowy ramienia
M. dwugłowy ramienia
M. kruczo-ramienny
M. ramienny
M. dwugłowy ramienia
M. kruczo-ramienny
M. dwugłowy ramienia
jest m. towarzyszącym t. pachowej
Unerwiony jest przez n. musculocutaneus
Jest m. towarzyszącym t. łokciowej
Jest m. towarzyszącym t. ramiennej
Unerwiony jest przez n. musculocutaneus
Jest m. towarzyszącym t. ramiennej
N. medianus
biegnie w bruździe bocznej m. dwugłowego
Powstaje z dwóch korzeni: bocznego i przyśrodkowego
Powstaje z pęczka tylnego
biegnie w bruździe przyśrodkowej mięśnia dwugłowego
Powstaje z dwóch korzeni: bocznego i przyśrodkowego
biegnie w bruździe przyśrodkowej mięśnia dwugłowego
N. medianus - gałęzie
gałąź do stawu ramiennego
n. międzykostny przedni
gałaź okostnowo-naczyniowa
gałąź do stawu łokciowego
gałąź dłoniowa n. pośrodkowego
n. międzykostny przedni
gałaź okostnowo-naczyniowa
gałąź do stawu łokciowego
gałąź dłoniowa n. pośrodkowego
N. medianus - gałęzie
n. promieniowy
n. międzykostny przedni
n. międzykostny tylny
gałąź okostnowo-naczyniowa
n. międzykostny przedni
gałąź okostnowo-naczyniowa
N. medianus
Biegnie w jamie pachowej
Nie biegnie w jamie pachowej
Biegnie w bruździe bocznej m. dwugłowego
Biegnie w dole łokciowym
Biegnie w bruździe przyśrodkowej m. dwugłowego
Biegnie w jamie pachowej
Biegnie w dole łokciowym
Biegnie w bruździe przyśrodkowej m. dwugłowego
Tętnica podobojczykowa
Oddaje a. thoracica suprema
Oddaje a. thoracoacromialis
Oddaje a. vertebralis
Oddaje a. thoracica interna
Oddaje a. vertebralis
Oddaje a. thoracica interna
A. subclavia
Biegnie między m. mostkowo-obojczykowo-sutkowym a m. pochyłym przednim
Biegnie między m. pochyłym przednim a środkowym
Opuszcza szyję w połowie obojczyka
Biegnie w szczelinie tylnej mięśni pochyłych
Biegnie między m. pochyłym przednim a środkowym
Opuszcza szyję w połowie obojczyka
Biegnie w szczelinie tylnej mięśni pochyłych
A. axillaris
Biegnie w jamie pachowej
Przedłuża się w t. ramienną
Oddaje gałąź wsteczną
Biegnie w bruździe przyśrodkowej m. dwugłowego
Biegnie w jamie pachowej
Przedłuża się w t. ramienną
A. axillaris
Oddaje a. thoracica lateralis
Oddaje a. thoracica suprema
Oddaje a. thoracoacromialis
Oddaje a. circumflexa humeri anterior
Oddaje a. thoracica lateralis
Oddaje a. thoracica suprema
Oddaje a. thoracoacromialis
Oddaje a. circumflexa humeri anterior
A. axillaris
Kończy się na dolnym brzegu mięśnia piersiowego większego
Oddaje a. thoracoacromialis
Oddaje a. thoracica externa
Kończy się na dolnym brzegu m. piersiowego mniejszego
Kończy się na dolnym brzegu mięśnia piersiowego większego
Oddaje a. thoracoacromialis
Otwór czworoboczny - ograniczenia
od dołu - m. obły większy
od góry - m. obły mniejszy
od boku - szyjka chirurgiczna kości ramiennej
od dołu - m. obły większy
od góry - m. obły mniejszy
od boku - szyjka chirurgiczna kości ramiennej