Strona 1

Anatomia kończyna górna

Pytanie 1
Mięśnie grupy przedniej przedramienia:
m. flexor carpi ulnaris
m. brachioradialis
m. flexor carpi radialis
m. extensor pollicis longus
Pytanie 2
Mięśnie grupy bocznej przedramienia
m. brachioradialis
m. extensor carpi ulnaris
m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis
Pytanie 3
Mięśnie grupy przedniej przedramienia
m. nawrotny czworoboczny
m. nawrotny obły
m. zginacz palców głeboki
m. zginacz łokciowy nadgarstka
m. zginacz palców powierzchowny
Pytanie 4
Mięśnie grupy tylnej przedramienia
m. zginacz promieniowy nadgarstka
m. odwracacz
m. prostownik palców
m. prostownik palca małego
Pytanie 5
Mięśnie grupy bocznej przedramienia
m. odwodziciel długi kciuka
m. supinator
m. prostownik palca małego
m. brachioradialis
Pytanie 6
Mięśnie grupy przedniej przedramienia
m. prostownik promieniowy długi nadgarstka
m. brachioradialis
m. pronator quadratus
m. pronator teres
m. zginacz promieniowy nadgarstka
m. zginacz łokciowy nadgarstka
Pytanie 7
M. dwugłowy ramienia
Głowa długa przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki
Głowa krótka przyczepia się do wyrostka barkowego
Głowa krótka przyczepia się do guzka podpanewkowego
Głowa krótka przyczepia się do wyr. kruczego łopatki
Pytanie 8
Mięsień dwugłowy ramienia
Unerwiony przez n. musculocutaneus
Unerwiony przez n. axillaris
Unerwiony przez n. cutaneus brachii lateralis
Unerwiony przez n. medianus