Pytania i odpowiedzi

Anatomia kończyna górna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 4927 razy
Pytanie 21
Nerw- mięsień
n. grzbietowy łopatki
m. równoległoboczny
n. piersiowy długi
m. zębaty przedni
n. podobojczykowy
m podobojczykowy
Pytanie 22
T. promieniowa
mięśniem towarzyszącym jest m. ramienno-promieniowy
Pytanie 23
T. promieniowa
wytwarza łuk dłoniowy głęboki
towarzyszy mu m. ramienno-promieniowy
oddaje t. wsteczną promieniową
Pytanie 24
T. radialis
przechodzi przez tabakierkę anatomiczną
oddaje gałąź dłoniową powierzchowną
Pytanie 25
A. radialis
oddaje gałąź grzbietową nadgarstka
oddaje gałąź dłoniową nadgarstka
oddaje gałąź dłoniową powierzchowną
wytwarza łuk dłoniowy głeboki
Pytanie 26
A. ulnaris
towarzyszy jej m. zginacz łokciowy nadgarstka
oddaje t. wsteczną łokciową
Pytanie 27
Sieć stawową łokcia tworzą
t. poboczna łokcia górna
t. poboczna łokcia dolna
t. poboczna środkowa
t. wsteczna łokciowa
t. wsteczna promieniowa
Pytanie 28
Skórę przedramienia unerwia
n promieniowy
Pytanie 29
Skórę ramienia zaopatruje
n. promieniowy
n. pachowy
Pytanie 30
skórę powierzchni dłoniowej ręki zaopatruje
n. pośrodkowy
n. łokciowy
Pytanie 31
N. promieniowy
oddaje gałąź skórną tylną ramienia
zaopatruje boczną grupę mięśni przedramienia
Pytanie 32
łuk dłoniowy głęboki
tworzy go t. promieniowa
wysyłą gałęzie dłoniowe śródręcza
Pytanie 33
który palec zaopatrywany jest przez trzy nerwy?
środkowy
Pytanie 34
gałęzie do stawu łokciowego oddają nerwy:
n. pośrodkowy
n. łokciowy
n. promieniowy
Pytanie 35
gałęzie do stawu ramiennego oddają nerwy:
n. promieniowy
Pytanie 36
Sieć stawową łopatki tworzą tętnice
t. poprzeczna szyi
t. nadłopatkowa
t. podłopatkowa
Pytanie 37
Grupę przednią mięśni przedramienia zaopatruje:
n. pośrodkowy
Pytanie 38
T. ramienna
oddaje a. profunda brachii
oddaje t. poboczną łokciową górną
Pytanie 39
n. musculocutaneus
odchodzi z pęczka bocznego
przebija m. coracobrachialis
Pytanie 40
od pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego odchodzą
n. pośrodkowy
n. łokciowy
n. skórny przyśrodkowy ramienia
n. skórny przyśrodkowy przedramienia
Pytanie 41
Ręka szponiasta jest objawem porażenia nerwu:
łokciowego
Pytanie 42
pień tarczowo-szyjny
t. tarczowa dolna
t. poprzeczna szyi
t. nadłopatkowa
Pytanie 43
pień żebrowo-szyjny
t. międzyżebrowa najwyższa
t. głęboka szyi