Pytania i odpowiedzi

Mongołowie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Średniowiecze, test przygotowujący do matury z zakresu plemion mongolskich
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 1328 razy
Pytanie 1
Na czele każdego plemiona mongolskiego stał
chan
Pytanie 2
Zjazd starszyzny nazywał się
kurułtoj
Pytanie 3
Kurołtoj nadaje tytuł czyngis-chana Temudżynowi w roku
1206
Pytanie 4
Temudżyn atakuje Chiny w roku
1209
Pytanie 5
Temudżyn zaatakował Turkmenię w roku
1211
Pytanie 6
jaki wódz dowodził armią która zaatakowała turkmenię
Subugedej
Pytanie 7
Które z plemion turkmeńskich uciekło do księstwa kijowskiego
Połowcy
Pytanie 8
Jak nazywał się książę kijowski który udzielił Połowcom schronienia
Jerzy Wsiowołodowic
Pytanie 9
Bitwa nad Kałką
1223
Pytanie 10
Temudżyn umiera w roku
1227
Pytanie 11
Po śmierci Temudżyna Mongolię i północne Chiny otrzymał
Ugedej
Pytanie 12
Po śmierci Temudżyna Turkmenię otrzymał
Czagataj
Pytanie 13
Po śmierci Temudżyna Persję otrzymał
Tuluj
Pytanie 14
Po śmierci Temudżyna dorzecze Donu i Wołgi otrzymał
Batu-Chan
Pytanie 15
Batu-Chan zdobywa Kijów
1240
Pytanie 16
Bitwa pod Legnicą
1241
Pytanie 17
W którym roku kończy się najazd mongołów na europę
1242
Pytanie 18
Kubiłaj rządzi od roku
1294
Pytanie 19
Kubiłaj przenosi stolicę z Karakorum do
Pekinu