Fiszki

Mongołowie

Test w formie fiszek Średniowiecze, test przygotowujący do matury z zakresu plemion mongolskich
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 1329 razy
Na czele każdego plemiona mongolskiego stał
chan
Zjazd starszyzny nazywał się
kurułtoj
Kurołtoj nadaje tytuł czyngis-chana Temudżynowi w roku
1206
Temudżyn atakuje Chiny w roku
1209
Temudżyn zaatakował Turkmenię w roku
1211
jaki wódz dowodził armią która zaatakowała turkmenię
Subugedej
Które z plemion turkmeńskich uciekło do księstwa kijowskiego
Połowcy
Jak nazywał się książę kijowski który udzielił Połowcom schronienia
Jerzy Wsiowołodowic
Bitwa nad Kałką
1223
Temudżyn umiera w roku
1227
Po śmierci Temudżyna Mongolię i północne Chiny otrzymał
Ugedej
Po śmierci Temudżyna Turkmenię otrzymał
Czagataj
Po śmierci Temudżyna Persję otrzymał
Tuluj
Po śmierci Temudżyna dorzecze Donu i Wołgi otrzymał
Batu-Chan
Batu-Chan zdobywa Kijów
1240
Bitwa pod Legnicą
1241
W którym roku kończy się najazd mongołów na europę
1242
Kubiłaj rządzi od roku
1294
Kubiłaj przenosi stolicę z Karakorum do
Pekinu