Pytania i odpowiedzi

Materiały Wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. studia kolos
Ilość pytań: 214 Rozwiązywany: 8571 razy
Pytanie 21
Szkło metaliczne otrzymuje się poprzez:
bardzo dużą szybkość chłodzenia
Pytanie 22
W szkłach metalicznych;
nie występuje w pełni prawidłowe rozmieszczenie przestrzenne wszystkich atomów
Pytanie 23
Szkła metaliczne;
właściwościami różnymi od kryształów metali
powstają w stopach metali z udziałem niemetali, utworzone z metali o zróżnicowanych wielkośćiach
Pytanie 24
Zastosowanie szkieł metalicznych
I fony
ostrza do golenia
włokna do zbrojenia specjalnych materiałów kompozytowych
Pytanie 25
Metale trudnotopliwe to;
Nb
Ta,
Mo
W
Re
Pytanie 26
metale trudnotopliwe charakteryzują się:
dużą wytrzymałością na rozciąganie
dużą twardośćią
wysoką odporność na korozję w środowisku silnych kwasów
dużą wytrzymałością przy braku odporności na utlenianie
Pytanie 27
Metale trudnotopliwe posiadają strukturę krystaliczną
A2
Pytanie 28
Nadstopy stosowane są do pracy w:
Podwyższonych temperaturach
Pytanie 29
Osnową wszystkich nad nadstopów jest:
austenit faza gamma o strukturze A1
Pytanie 30
Nadstopy to stopy żelaza:
zawierające więcej ok 50% dodatków stopowych
Pytanie 31
Wszystkie stopy żelaza należące do żaroodopornych i żarowytzymałych zawierają zawsze:
żelazo- min 36%
nikiel min 20%
chrom min 15%
Pytanie 32
faza typu gamma
austenit stopowy na bazie Fe
Pytanie 33
faza typu gamma prim
faza umacniająca wydzielinowo stopy na bazie żelaza
Pytanie 34
faza typu gamma 2x prim
zaliczana jest do GCP (geometryczne upakowanie zamknięte)
Pytanie 35
Nadstopy żarowytrzymałe są stosowane w temperaturze;
wyższej niż żaroodporne stale austenistyczne
Pytanie 36
nadstopy żarowytrzymałe:
charakteryzują się dużymi właściwościami w wysokiej temperaturze
są umacniane w wyniku wydzielania faz o dużej dyspersji
obróbka cieplna polega na przesycaniu i starzeniu
Pytanie 37
nadstopy Stosone są w przemyśle elektrycznym do:
turbin gazowych
rurociągów wody zasilającej
przegrzewaczów par
skraplaczów
Pytanie 38
fazy międzymetaliczne są połączeniem:
dwóch metali
metali i niemetali
Pytanie 39
cechy faz międzymetalicznych;
struktura krystaliczna faz różni się od struktury każdego ze składników
atomy każdego ze skłądników wykazują uporządkowane rozmieszczenie w sieci krystaliczej
w oddziaływaniach międzyatomowych przeważa wiązanie metaliczne
stosunki ilościowe atomów składników rzadko odpowiadają wartościowościom chemicznym pierwiastków
Pytanie 40
Fazy elektronowe to:
roztwory stałe wtórne o wyraźnych włąściwościach metalicznych

Powiązane tematy

#chemia #studia #pk