Fiszki

Materiały Wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia

Test w formie fiszek studia kolos
Ilość pytań: 214 Rozwiązywany: 8571 razy
Metale szlachetne to:
Pt
Ag
Co
Nb
Mg
Pd
Rh
Au
Ru
Os
Re
Ir
W
Pt
Ag
Pd
Rh
Au
Ru
Os
Ir
Strukturę krystaliczną A1 posiadają:
Pt
Rh
Ru
Pd
Ir
Ag
Au
Os
Pt
Rh
Pd
Ir
Ag
Au
Strukturę krystaliczną A3 posiadają:
Ir
Pd
Pt
Os
Au
Ru
Ag
Os
Ru
Wg normy możemy wyróżnić złoto :
Au 99,50
Au 99,96
Au 99,60
Au 100
Au 99,90
Au 99,96
Au 99,60
Au 99,90
Folie ze złota mogą osiągać grubość:
= 1 mikrometr
< 1 mikrometr
&rt;1 mikrometr
< 1 mikrometr
Twartość Au jest
niewielka
średnia
wielka
niewielka
Srebro na działanie kwasów organicznych i zasad jest:
nieodporne
odporne
odporne
Głownym składnikiem stopów Ag jest:
Cu
Sn
Zn
Cu
Próby srebra stosowane w jubilerstwie:
800 promilów
700 promilów
950 promilów
875 promilów
750 promilów
916 promilów
800 promilów
875 promilów
750 promilów
916 promilów
Największe znaczenie techniczne pośród metali szlachetnych ma:
Srebro
Złoto
Platyna
Platyna
Stopy Pt zwykle zawierają
Cu
Metale szlachetne
Mg
Ni
Zn
Cu
Metale szlachetne
Ni
Jubilerskie stopy PT o probie oznaczonej jako 1 zawierają
900 promilów czystego metalu
850promilów czystego metalu
990promilów czystego metalu
950 promilów czystego metalu
950 promilów czystego metalu
Odwracalna przemiana martenzytyczna polega na:
odwracalnej przemianie w fazę macierzystą (austenit) w skutek podwyższenia temperatury
odwracalnej przemianie w martenzyt w skutek podwyższenia temperatury
nieodwracalnej przemianie w fazę macierzystą (austenit) w skutek podwyższenia temperatury
odwracalnej przemianie w fazę macierzystą (austenit) w skutek podwyższenia temperatury
Jednokierunkowy efekt pamięci kształtu polega na:
przemianie martenzytycznej fazy macierzystej w przedmiocie o wymaganym kształcie wywołanej przez poddanie pełzaniu
przemianie martenzytycznej fazy macierzystej w przedmiocie o wymaganym kształcie wywołanej przez hartowanie
przemianie martenzytycznej fazy macierzystej w przedmiocie o wymaganym kształcie wywołanej przez odkształcenie
przemianie martenzytycznej fazy macierzystej w przedmiocie o wymaganym kształcie wywołanej przez odkształcenie
Po następnym podwyższeniu temperatury:
martenzyt ulega degradacji
martenzyt nie ulega przemianie
martenzyt ulega przemianie w fazę macierzystą
martenzyt ulega przemianie w fazę macierzystą
Zjiawisko pseudosprężystości polega na:
odwracalnej przemianie austenistycznej pod wpływem naprężenia zewnętrznego
odwracalnej przemianie martezyntycznej pod wpływem naprężenia zewnętrznego
odwracalnej przemianie austenistycznej pod wpływem temperatury
odwracalnej przemianie martezyntycznej pod wpływem naprężenia zewnętrznego
Dwukierunkowy efekt pamięci kształtu polega na;
zachowaniu pamięci kształtu zarówno wysokotemperaturowej fazy macierzystej jak i niskotemperaturowej fazy martezyntycznej
nie istnieje coś takiego
zachowaniu pamięci kształtu zarówno niskotemperaturowej fazy macierzystej jak i wysokotemperaturowej fazy martezyntycznej
zachowaniu pamięci kształtu zarówno wysokotemperaturowej fazy macierzystej jak i niskotemperaturowej fazy martezyntycznej
W medycynie do implantów chirurgicznych stosuje się stop:
Ti-Al
Fe-Zn-Au
Fe-Cr-Ni
Fe-Cr-Ni
Na implanty długookresowe stosuje się stopy;
Fe-Cr-Ni
Ti-Cr
Ti-Al
Ti-Al
Stopy magnezu charakteryzują się:
5 krotnie większą odpornością na korozję w stosunku do stopów konwencjonalnych
20 krotnie większą odpornością na korozję w stosunku do stopów konwencjonalnych
20 krotnie mniejszą odpornością na korozję w stosunku do stopów konwencjonalnych
20 krotnie większą odpornością na korozję w stosunku do stopów konwencjonalnych

Powiązane tematy

#chemia #studia #pk

Inne tryby