Powtórzenie: Immuny

immunologia zaliczenie

Biologia, powtórzenie. 56 pytań.

W tym przypadku w celach diagnostycznych należy wykonać: (lekarz z gronkowcem)
badanie genetyczne oceniające polimorfizm MBL
W zwalczaniu tego zakażenia istotną rolę odgrywa odpowiedź: (lekarz z gronkowcem)
Th17
W rozpoznawaniu patogenów wewnątrzkomórkowych, po ich wniknięciu do wnętrza komórki biorą udział:
Receptory NOD podobne; nucleotide-binding oligomerization domain (NOD), receptory RIG podobne retinoic acid-inducible gene I protein (RIG-I)
Przeciwwskazaniem do stosowania szczepionek atenuowanych nie jest:
B) pacjent po alloprzeszczepie wymagający leczenia immunosupresyjnego
A) i B)
A) ciąża
E) zespół DiGeorge'a
C) pacjent w okresie kwalifikacji do alloprzeszczepu
Cytometria przepływowa jest techniką, która znalazła rutynowe zastosowanie w :
przeszczepie szpiku
selektywnego niedoboru IgA
transplantologii
Limfocyty T gamma delta, wskaż zdanie fałszywe:
odgrywają istotną rolę w rozpoznaniu antygenów peptydowych
Rutynowo oznacza się stężenia cytokin w odniesieniu do:
IL-6, IFN-gamma
Cytokiny, które wykazują działanie prozapalne jak i antyzapalne to:
IL-4, Il-6
W rozwoju odpowiedzi związanej z limfocytami Tfh: D. A i B E. A, B, C
A), B) i C)
Oznaczanie układu HLA jest konieczne w przypadku: D. A i B E. A, B, C
A), B) i C)
Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące chorób autoagresyjnych:
wystąpienie jednej choroby autoagresyjnej może wywołać inną chorobę autoagresyjną
U 37-letniej kobiety pojawiło się bolesne owrzodzenie w jamie ustnej, któe nie ustępowało po stosowaniu typowego leczenia zalecanego przez stomatologa. Pacjentka uskarżała się także na znaczne osłabienie i szybkie męczenie oraz uczucie pieczenia na odsłoniętych częściach skóry twarzy, szyi i kończyn górnych. Objawy te skłoniły ją do udania sie do lekarza rodzinnego, który dodatkowo stwierdził obecność zaczerwienienia na obu policzkach o kształcie motyla. Zlecona morfologia krwi wykazała liczbę białych krwinek 3,5 tys./mm3 (norma 4,1-10, 19 komórek/mm3) z odsetkiem neutrofili 60% (norma 40-74%), odsetkiem limfocytów 35% (norma 19-48%), hemoglobina 10g/dl (norma 12-18g/dl), erytrocyty 2,5mln/mm3 (norma 4,2-6,3 mln/mm3), CRP 35mg/dl (norma do 5 mg/dl). Badanie ogólne moczu wykazało obecność białka oraz 5-10 wyługowanych erytrocytów i 10-15 leukocytów w polu widzenia. W przedstawionym przypadku należy podejrzewać:
toczeń układowy trzewny
Obserwowane zaburzenia hematologiczne (kobieta z zaczerwienieniem w kształcie motyla) są związane z nadwrażliwością typu:
II i produkcją przeciwciał IgG
Receptory zmiatacze uczestniczą w: A. fagocytozie B. usuwaniu toksyn C. usuwaniu komórek po ich śmierci w wyniku apoptozy D. prezentowaniu antygenów wewnątrzkomórkowych limfocytom Tv E. A, B, C
A), B) i C)
U 21-letniego studenta medycyny rozwinęło się zapalenie płuc. Wcześniej epizody zapaleń płuc wystąpiły w wieku 5,14 i 17 lat. Morfologia krwi wykazała leukocytozę 17tys./mm3 (norma 4,1-12 komórek/mm3) z odsetkiem neutrofili 80% (norma 40-74%), odsetkiem limfocytów 10% (norma 19-48%). Stężenie immunologlobulin: IgM 0,6 (norma 0,45-1,5g/l), IgG 6,5 (7,2-15,0g/l), IgA 0,65 (0,9-3,25g/l) oraz składowych dopełnicza C3 2,6 (1,0-1,9g/l), C4 0,8 (o,2-0,6g/l). Stężenie białka całkowitego 5,8 (norma 6,0-8,0g/l). Test NBT 24% (noma 5-100%). Dodatkowo przeprowadzono analizę cytometryczną (kropki do CD20, mało do CD3) Przedstawiony obraz przemawia najprawdopodobniej za:
pospolitym zmiennym niedoborem odporności
W przedstawionym przypadku (student z zapaleniem płuc) najprawdopodobniej doszło do zakażenia wywołanego przez:
B) drobnoustroje namnażające się zewnątrzkomórkowo
Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące pobierania krwi obwodowej na badania oceniające odporność:
Wystarczające jest pobranie krwi na antykoagulant, ponieważ zapewnia możliwość oceny zarówno odporności typu komórkowego jak i humoralnego
Limfocyty B1:
wytwarzają naturalne IgM głównie w otrzewnej i innych błonach surowiczych
Do komórkowych inhibitorów dopełniacza nie należy:
Czynnik H
Wskaż błędną odpowiedź dotyczącą komórek tucznych:
są populacją komórek jednorodnych

Tagi

#medycyna

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.