Immuny

Alergia na orzechy arachidowe:
często występuje z towarzyszącą jej alergią na orzechy laskowe
jest związana z obniżoną produkcją interferonu gamma
najważniejszym elementem pierwszej pomocy jest podanie adrenaliny
istnieje do końca życia
wszystkie prawidłowe
Dopełniacz na drodze klasycznej aktywowany jest przez:
Jad żmii (to uruchamia alternatywna)
Beta amyloid
CRP
kompleksy immunologiczne z IgG3
Wskaż zdanie fałszywe dotyczące Th17:
U 20-letniego studenta medycyny wystąpiła gorączka (40 st. C), dreszcze, bóle mięśni, stawów i głowy. Wykonana morfologia krwi wykazała następujące wyniki: leukocyty 6 tys./mm3 (norma: 4,1-10,9 komórek mm3) z odsetkiem neutrofili 60% (norma: 40-74%), odsetkiem eozynofili 5% (norma: 1-5%), odsetkiem limfocytów 28% (norma: 19-48%), CRP 6,5 mg/dl (norma do 5,0). W przedstawionym przypadku najprawdopodobniej doszło do:
zakażenia grzybiczego
zakażenia pasożytniczego
zakażenia wirusowego
zakażenia bakteriami namnażającymi się zewnątrzkomórkowo
zakażenia bakteriami namnażającymi się wewnątrzkomórkowo
Komórkami efektorowymi w wyżej wymienionym przypadku (pacjent z zakażeniem wirusowym) są:
neutrofile, enterocyty, Th1
Th1, Tfh, limfocyty B, CD8
eozynofile, limfocyty B, mastocyty Th2
limfocyty CD4+CD25+FoxP3+, limfocyty B, mastocyty
Th1, makrofagi
Dalej
Pozostało 11 stron