Powtórzenie: Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

Co to jest toksyczność podostra:
zdolność substancji do wywołania efektu toksycznego mniej gwałtownego
Co to jest zatrucie przewlekłe:
powstaje w wyniku przewlekłego narażenia na substancję toksyczną
Co to są działania wąsko zakresowe:
likwidują zagrożenia w miejscu zaistnienia
Co wg Grandjeana nazywamy przyciągaczem wzroku:
miejsce kontrastu natężenia światła lub kontrastu barw
Co wg Pawłowa nazywamy stereotypem dynamicznym:
określony zbiór odruchów warunkowych tworzący pewien system działania
Co zdefiniował prof. Wojciech Jastrzębowski:
ergonomię jako naukę o pracy
Czego może nie posiadać ergonomiczne krzesło operatora komputera:
miękkiego siedzenia
Czy do bezpośrednich przyczyn wypadku zaliczamy:
złą organizację stanowiska pracy
Ilość sub. chemicznej która powoduje śmierć połowy populacji po podaniu w określony sposób to:
dawka śmiertelna medialna (dawka pół letalna)
określona w PN wartość 85 dB oznacza:
dopuszczalny poziom na hałas w odniesieniu do 8 godzin pracy

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.