Ergonomia 1-30

7% uszkodzeń występuje przy:
ścince i wyróbce
przerzynce
okrzesywaniu
przenoszeniu ręcznym drewna
Co było główną przyczyna umieszczenia w pilarce typu AV zbiornika oleju i paliwa w strefie biernej pilarki:
równoważenie masy biernej i aktywnej pilarki w celu zmniejszenia drgań na uchwytach
wydatek energetyczny
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
działanie synergistyczne
Co było podstawą wyróżnienia obowiązujących 4 klas toksyczności dla ludzi:
forma użytkowa środka
dawka śmiertelna medialna (dawka pół letalna)
związki fosforu
stopniowym zanikaniu leków pod wpływem częstej ekspozycji
Co jest miarą ciężkości pracy fizycznej:
wydatek energetyczny
stan nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia
stan który poprzedza i umożliwia zagrożenie wypadkowe
efektywność
Co jest miarą głośności dźwięku:
1 fon
barwa głosu
częstotliwość wyrażona w Hz
natężenie wyrażone w dB
siła akustyczna wyrażona w Pscl
Dalej
Pozostało 5 stron