Powtórzenie: Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

7% uszkodzeń występuje przy:
ścince i wyróbce
Co było główną przyczyna umieszczenia w pilarce typu AV zbiornika oleju i paliwa w strefie biernej pilarki:
równoważenie masy biernej i aktywnej pilarki w celu zmniejszenia drgań na uchwytach
Co było podstawą wyróżnienia obowiązujących 4 klas toksyczności dla ludzi:
forma użytkowa środka
Co jest miarą ciężkości pracy fizycznej:
wydatek energetyczny
Co jest miarą głośności dźwięku:
1 fon
Co jest potrzebne m.in. do resyntezy adenozyny i kwasu fosforowego w ATP (co jest konieczne do syntezy ATP):
energia ze spalania glikogenu
Co najbardziej wpływa na podejmowanie decyzji:
dostarczane informacje
Co określamy mianem maksymalnego poziomu dźwięku LA max w dB:
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
Co nazywamy hałasem z punktu widzenia ergonomii:
wszelkie bodźce słuchowe które mogą być szkodliwe dla człowieka lub których występowanie jest niepożądane
Co nazywamy stereotypem dynamicznym:
określony zbiór odruchów tworzących pewien system działania
?Co nazywamy zagrożeniem biernym:
stan który poprzedza i umożliwia zagrożenie wypadkowe
Co nie należy do sterowniczych sztywnych właściwości człowieka jako systemu autonomicznego (wg Mazura):
barwa głosu
Co nie należy do swoistych właściwości człowieka jako części składowej systemu człowiek-praca:
brak zmęczenia
Co określamy mianem maksymalnego poziomu dźwięku LA max w dB:
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
LA max w dB:
dopuszczalny max poziom dźwięku < 115
Co oznacza 95 centyl:
95% populacji poddanej pomiarowi ma mniejszą wartość niż tak której odpowiada 95 centyl
Co powoduje największe drgania w pilarce:
posuw łańcucha
Co to jest kąt widzenia:
kąt płaski zawarty w wybranej płaszczyźnie między skrajnymi promieniami przechodzącymi przez układ optyczny
Co nazywamy polem widzenia:
przestrzeń obejmującą wszystko to co może dostrzec obserwator nieruchomy patrzący w jeden punkt
Co to jest LV:
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.