Test: Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo

REKLAMA
7% uszkodzeń występuje przy:
ścince i wyróbce
przerzynce
przenoszeniu ręcznym drewna
okrzesywaniu
{"qId":1, "cId":1, "tId":13472}
Co było główną przyczyna umieszczenia w pilarce typu AV zbiornika oleju i paliwa w strefie biernej pilarki:
wydatek energetyczny
równoważenie masy biernej i aktywnej pilarki w celu zmniejszenia drgań na uchwytach
działanie synergistyczne
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
{"qId":2, "cId":1, "tId":13472}
Co było podstawą wyróżnienia obowiązujących 4 klas toksyczności dla ludzi:
dawka śmiertelna medialna (dawka pół letalna)
forma użytkowa środka
stopniowym zanikaniu leków pod wpływem częstej ekspozycji
związki fosforu
{"qId":3, "cId":1, "tId":13472}
Co jest miarą ciężkości pracy fizycznej:
stan nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia
stan który poprzedza i umożliwia zagrożenie wypadkowe
wydatek energetyczny
efektywność
{"qId":4, "cId":1, "tId":13472}
Co jest miarą głośności dźwięku:
częstotliwość wyrażona w Hz
1 fon
barwa głosu
natężenie wyrażone w dB
siła akustyczna wyrażona w Pscl
{"qId":5, "cId":1, "tId":13472}
Co jest potrzebne m.in. do resyntezy adenozyny i kwasu fosforowego w ATP (co jest konieczne do syntezy ATP):
energia ze spalania glikogenu
pola orientacji
monotypowość
uporządkowanie
{"qId":6, "cId":1, "tId":13472}
Co najbardziej wpływa na podejmowanie decyzji:
stan który poprzedza i umożliwia zagrożenie wypadkowe
brak zmęczenia
dostarczane informacje
barwa głosu osoby mówiącej
{"qId":7, "cId":1, "tId":13472}
Co określamy mianem maksymalnego poziomu dźwięku LA max w dB:
działanie synergistyczne
NDSCH
dopuszczalny poziom na hałas w odniesieniu do 8 godzin pracy
maksymalna wartość skuteczna dźwięku A występująca w czasie ekspozycji
{"qId":8, "cId":1, "tId":13472}
Co nazywamy hałasem z punktu widzenia ergonomii:
- dopuszczalny max poziom dźwięku < 115
wszelkie bodźce słuchowe które mogą być szkodliwe dla człowieka lub których występowanie jest niepożądane
stan nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia
częstotliwość wyrażona w Hz
{"qId":9, "cId":1, "tId":13472}
Co nazywamy stereotypem dynamicznym:
likwidują zagrożenia w miejscu zaistnienia
system obniżający drgania w urządzeniu tnącym
określony zbiór odruchów tworzących pewien system działania
złą organizację stanowiska pracy
{"qId":10, "cId":1, "tId":13472}
?Co nazywamy zagrożeniem biernym:
złą organizację stanowiska pracy
stan który poprzedza i umożliwia zagrożenie wypadkowe
stan nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia
brak zmęczenia
{"qId":11, "cId":1, "tId":13472}
Co nie należy do sterowniczych sztywnych właściwości człowieka jako systemu autonomicznego (wg Mazura):
barwa głosu
{"qId":12, "cId":1, "tId":13472}
Co nie należy do swoistych właściwości człowieka jako części składowej systemu człowiek-praca:
brak zmęczenia
{"qId":13, "cId":1, "tId":13472}
REKLAMA