Pytania i odpowiedzi

prawo międzynarodowe publiczne test I

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z zakresu wiedzy nt prawa międzynarodowego publicznego. Ułożony na podstawie testów egzaminacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 17503 razy
Pytanie 1
Określenie agresji (napaści) w prawie międzynarodowym jest:
w niewystaczający sposób określone w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14.12.1974 roku
Pytanie 2
Akredytacja szefa misji dyplomatycznej w więcej niż jednym państwie:
wymaga zgody państw przyjmujących
Pytanie 3
Sankcje w prawie międzynarodowym:
to negatywna reakcja społeczności międzynarodowej wobec naruszającego normy państwa
Pytanie 4
Monizm to teoria uznająca:
jedność prawa z prymatem wewnętrznego nad międzynarodowym i odwrotnie
Pytanie 5
Współczesne prawo międzynarodowe wykazuje następujące tendencje:
włączaniu prawa zewnętrznego do norm wewnętrznych o charakterze cywilnoprawnych i umożliwieniu państwu jednostronnej modyfikacji norm międzynarodowych
Pytanie 6
Głównymi źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu formalno - prawnym są:
uchwały organizacji międzynarodowych oraz wyroki MTS jako autorytetów o uznanej teorii
Pytanie 7
Domniemanie wykonania czynności związanych z zawarciem umowy posiada:
głowa państwa, szef rządu i minister spraw zagranicznych
Pytanie 8
Skutek zastrzeżenia polega na:
nieobowiązywaniu całej umowy między państwem zgłaszającym, a tymi stronami, które wyrażają sprzeciw zwykły
Pytanie 9
Wyroki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:
sąostateczne i nie podlegają odwołaniu
Pytanie 10
Gdy wystąpi sprzeczność pomiędzy zobowiązaniami z Karty Narodów Zjednoczonych a innymi zobowiązaniami umownymi:
bezwzględne pierwszeństwo będą miały postanowienia z Karty