Pytania i odpowiedzi

Maszyny elektryczne 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Maszyny elektryczne test 07
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 3245 razy
Pytanie 21
22. Kołowe magnetyczne pole wirujące w maszynie asynchronicznej można wytworzyć:
4. Tylko przy zasilaniu uzwojenia stojana
Pytanie 22
23. Podziałka biegunowa to:
1. Odległość mierzona po obwodzie twornika między sąsiednimi biegunami
Pytanie 23
24. Uzwojenie stojana maszyny asynchronicznej jest:
2. Dwuwarstwowe lub jednowarstwowe
Pytanie 24
25. Prędkość pola wirującego od przepływu wirnika silnika asynchronicznego obciążonego znamionowo jest równa :
1. Prędkości synchronicznej ns
Pytanie 25
26. Elementy RFe i Xu schematu zastępczego silnika asynchronicznego wyznacza się:
1. Z próby biegu jałowego
Pytanie 26
27. Przy jakim poślizgu moc pola wirującego w silniku asynchronicznym klatkowym jest maksymalna?
3. s = 0,25
Pytanie 27
28. Wykres kołowy w maszynie asynchronicznej jest:
4. Interpretacją geometryczną pracy przy różnych poślizgach
Pytanie 28
29. Prędkość obrotową silnika asynchronicznego, przez zmianę liczby par biegunów reguluje się:
4. W silniku klatkowym
Pytanie 29
30. Silnik asynchroniczny nazywamy głębokożłobkowym gdy:
2. Żłobki wirnika są wydłużone promieniowo
Pytanie 30
31. Warunkiem pracy kompensatorowej maszyny synchronicznej jest:
1. Zasilanie uzwojenia wzbudzenia odpowiednim prądem
Pytanie 31
32. Wirnik maszyny synchronicznej jest:
2. Lity, miedziany
Pytanie 32
33. Oś poprzeczna maszyny synchronicznej to:
3. Prostopadła do osi obrotu wirnika
Pytanie 33
34. Napięcie na zaciskach twornika maszyny synchronicznej obciążonej symetrycznie jest:
3. Zależne od wartości prądu
Pytanie 34
35. W maszynie synchronicznej jawnobiegunowej stosunek prądu podłużnego do poprzecznego Id/Iq jest równy :
4. Stosunkowi sił magnetomotorycznych SMrd / SMrq
Pytanie 35
36. W maszynie synchronicznej typu jawnobiegunowego wartość maksymalna momentu reluktancyjnego zależy od:
3. Kwadratu napięcia
Pytanie 36
37. Napięcie na zaciskach prądnicy synchronicznej obciążonej prądem 0,2 In (Im, n = const):
3. Jest zawsze większe jak przy biegu jałowym
Pytanie 37
38. Maszyna synchroniczna połączona z siecią sztywną wypada z synchronizmu przy mocy czynnej:
1. Zależnej od prądu wzbudzenia
Pytanie 38
39. Czy silnik synchroniczny może być źródłem mocy biernej?
1. Tak
Pytanie 39
40. W pierwszej chwili po zmianie prądu twornika reaktancja wewnętrzna maszyny synchronicznej nazywa się:
4. Nadprzejściową

Powiązane tematy

#test #07 #elektrotechnika