Fiszki

Maszyny elektryczne 2

Test w formie fiszek Maszyny elektryczne test 07
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 3245 razy
1. Od czego zależy strumień magnetyczny?
1. Od natężenia pola magnetycznego i przenikalności magnetycznej względnej
4. Od indukcji magnetycznej i pola powierzchni do niej prostopadłej
3. Od szybkości zmian prądu w uzwojeniu wzbudzającym
2. Od liczby zwojów i natężenia prądu elektrycznego
4. Od indukcji magnetycznej i pola powierzchni do niej prostopadłej
2. W jakiej części maszyny powstają największe straty przy biegu jałowym?
2. W obudowie i pakiecie blach stojana
4. W żłobkach, zębach i szczelinie powietrznej
3. W uzwojeniach stojana i wirnika
1. W łożyskach i pakiecie blach wirnika i stojana
3. W uzwojeniach stojana i wirnika
3. Jak zależy SEM wzbudzana w uzwojeniu twornika od prędkości obrotowej?
1. Liniowo
3. To zależy od konstrukcji maszyny
4. Nie zależy
2. Jak krzywa magnesowania
1. Liniowo
4. Moment elektromagnetyczny jest równy użytecznemu momentowi napędowemu:
4. Tylko przy rozruchu silnika
3. Przy pracy silnikowej i ustabilizowanej prędkości obrotowej
1. Przy pracy silnikowej
2. Przy pracy prądnicowej
1. Przy pracy silnikowej
5. Przyczyną komutacji opóźnionej jest:
3. Niedostateczna kompensacja
1. Nadmierna kompensacja
4. Za duża gęstość prądu
2. Zespół zjawisk występujących przy przepływie prądu przez komutator
3. Niedostateczna kompensacja
6. Jaki jest prąd zwarcia ustalonego w prądnicy obcowzbudnej (n, I w = const.)?
2. Około 5 In
4. Około 2 In
3. Około 100 In
1. Około 20 In
1. Około 20 In
8. Dlaczego przy n = 0 prąd twornika jest wielokrotnie wyższy od znamionowego a przy n = n o wielokrotnie niższy od znamionowego (napięcie zasilające jest znamionowe)?
3. Bo prędkość obrotowa powoduje lepsze chłodzenie
4. Bo występuje kompensacja reakcji twornika
1. Bo zmienia się rezystancja obwodu twornika
2. Bo przy n = 0 także E = 0 a przy n = n o E = E max
2. Bo przy n = 0 także E = 0 a przy n = n o E = E max
9. Jaki jest stosunek prędkości znamionowej do prędkości biegu jałowego w silniku szeregowo-bocznikowym?
1. nn / n0 = 0,1
3. nn / n0 = 1,05
4. nn / n0 = 0,4
2. nn / n0 = 0,95
2. nn / n0 = 0,95
10. Czy zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę strumienia zależy od obciążenia silnika?
4. Zależy ale tylko w silniku bocznikowym
3. Nie, nie zależy
2. Tak, przy dużych obciążeniach mniejszy zakres regulacji
1. Tak, przy małych obciążeniach brak regulacji
3. Nie, nie zależy
11. Do budowy rdzenia transformatora używa się blach:
2. Izotropowych o grubości ok. 1mm
1. Anizotropowych o niskiej stratności
3. Ferromagnetycznych o indukcji nasycenia ok. 3T
4. Elektrotechnicznych o dużej pozostałości magnetycznej
1. Anizotropowych o niskiej stratności
12. Prąd biegu jałowego transformatora wynosi:
2. I10 = 0,1I1n
3. I10 < 0,1I1n
4. I10 > 0,1I1n
1. I10 = 0,5I1n
3. I10 < 0,1I1n
13. Strumień w rdzeniu transformatora jest największy:
2. Przy zwarciu normalnym transformatora
1. Przy zwarciu transformatora
3. Przy biegu jałowym transformatora
4. Przy obciążeniu znamionowym transformatora
3. Przy biegu jałowym transformatora
14. Współczynnik mocy biegu jałowego transformatora energetycznego wynosi:
4. Cos 0 < 0,5
2. Cos 0 = 0,2
1. Cos 0 = 0,5
3. Cos 0 < 0,1
2. Cos 0 = 0,2
15. Zmiana napięcia w transformatorze przy obciążeniu znamionowym jest:
1. Zawsze większa od zera
2. Zawsze mniejsza od zera
3. Zawarta między napięciem wtórnym i pierwotnym
4. W szczególnym przypadku zerowa a nawet mniejsza od zera
4. W szczególnym przypadku zerowa a nawet mniejsza od zera
16. Blachy rdzenia transformatora 3-fazowego:
1. Wycina się wzdłuż lub poprzecznie do kierunku walcowania
2. Wycina się poprzecznie do kierunku walcowania
4. Izoluje się od siebie
3. Ulepsza się termicznie przed złożeniem
4. Izoluje się od siebie
17. SEM 3 harmonicznej w transformatorze 3-fazowym powstaje na skutek:
1. Braku 3 harmonicznej w prądzie magnesującym
2. Niesymetrii obwodu
4. Nieliniowej charakterystyki magnesowania
3. Niesymetrii obciążenia
1. Braku 3 harmonicznej w prądzie magnesującym
2. Niesymetrii obwodu
4. Nieliniowej charakterystyki magnesowania
3. Niesymetrii obciążenia
18. Jeżeli przy połączeniu Yz11 liczba zwojów pierwotnych i wtórnych jest identyczna to napięcia fazowe:
4. Zależą od mocy transformatora
2. U1f > U2f
1. U1f = U2f
3. U1f < U2f
2. U1f > U2f
19. Przy połączeniu transformatorów 3-fazowych do pracy równoległej równość przekładni napięciowych zapewnia:
2. Jednakową fazę prądów wtórnych
4. Takie same napięcia wtórne
1. Rozkład obciążenia proporcjonalny do mocy
3. Jednakową fazę napięć wtórnych
2. Jednakową fazę prądów wtórnych
20. Układ połączeń Yz11 bez przewodu zerowego
1. Nadaje się do obciążeń niesymetrycznych
4. Jest stosowany tylko w elektrowniach
3. Nie jest stosowany
2. Nie nadaje się do obciążeń niesymetrycznych
1. Nadaje się do obciążeń niesymetrycznych
21. Warunkiem pracy prądnicowej maszyny asynchronicznej jest:
4. Przyłączenie odbiornika typu R i napędzanie wału
2. Duża prędkość obrotowa
1. Dostarczenie mocy biernej i stabilizacja częstotliwości
3. Włączenie kondensatorów na zaciski twornika
1. Dostarczenie mocy biernej i stabilizacja częstotliwości

Powiązane tematy

#test #07 #elektrotechnika

Inne tryby