Strona 1

Maszyny elektryczne 2

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
1. Od czego zależy strumień magnetyczny?
1. Od natężenia pola magnetycznego i przenikalności magnetycznej względnej
4. Od indukcji magnetycznej i pola powierzchni do niej prostopadłej
2. Od liczby zwojów i natężenia prądu elektrycznego
3. Od szybkości zmian prądu w uzwojeniu wzbudzającym
Pytanie 2
2. W jakiej części maszyny powstają największe straty przy biegu jałowym?
3. W uzwojeniach stojana i wirnika
2. W obudowie i pakiecie blach stojana
4. W żłobkach, zębach i szczelinie powietrznej
1. W łożyskach i pakiecie blach wirnika i stojana
Pytanie 3
3. Jak zależy SEM wzbudzana w uzwojeniu twornika od prędkości obrotowej?
1. Liniowo
3. To zależy od konstrukcji maszyny
4. Nie zależy
2. Jak krzywa magnesowania
Pytanie 4
4. Moment elektromagnetyczny jest równy użytecznemu momentowi napędowemu:
1. Przy pracy silnikowej
4. Tylko przy rozruchu silnika
2. Przy pracy prądnicowej
3. Przy pracy silnikowej i ustabilizowanej prędkości obrotowej
Pytanie 5
5. Przyczyną komutacji opóźnionej jest:
4. Za duża gęstość prądu
3. Niedostateczna kompensacja
2. Zespół zjawisk występujących przy przepływie prądu przez komutator
1. Nadmierna kompensacja
Pytanie 6
6. Jaki jest prąd zwarcia ustalonego w prądnicy obcowzbudnej (n, I w = const.)?
1. Około 20 In
3. Około 100 In
4. Około 2 In
2. Około 5 In
Pytanie 7
8. Dlaczego przy n = 0 prąd twornika jest wielokrotnie wyższy od znamionowego a przy n = n o wielokrotnie niższy od znamionowego (napięcie zasilające jest znamionowe)?
2. Bo przy n = 0 także E = 0 a przy n = n o E = E max
4. Bo występuje kompensacja reakcji twornika
3. Bo prędkość obrotowa powoduje lepsze chłodzenie
1. Bo zmienia się rezystancja obwodu twornika
Pytanie 8
9. Jaki jest stosunek prędkości znamionowej do prędkości biegu jałowego w silniku szeregowo-bocznikowym?
2. nn / n0 = 0,95
1. nn / n0 = 0,1
4. nn / n0 = 0,4
3. nn / n0 = 1,05

Powiązane tematy

#test #07 #elektrotechnika