Pytania i odpowiedzi

Maszyny elektryczne 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Maszyny elektryczne test 07
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 3340 razy
Pytanie 1
1. Od czego zależy strumień magnetyczny?
4. Od indukcji magnetycznej i pola powierzchni do niej prostopadłej
Pytanie 2
2. W jakiej części maszyny powstają największe straty przy biegu jałowym?
3. W uzwojeniach stojana i wirnika
Pytanie 3
3. Jak zależy SEM wzbudzana w uzwojeniu twornika od prędkości obrotowej?
1. Liniowo
Pytanie 4
4. Moment elektromagnetyczny jest równy użytecznemu momentowi napędowemu:
1. Przy pracy silnikowej
Pytanie 5
5. Przyczyną komutacji opóźnionej jest:
3. Niedostateczna kompensacja
Pytanie 6
6. Jaki jest prąd zwarcia ustalonego w prądnicy obcowzbudnej (n, I w = const.)?
1. Około 20 In
Pytanie 7
8. Dlaczego przy n = 0 prąd twornika jest wielokrotnie wyższy od znamionowego a przy n = n o wielokrotnie niższy od znamionowego (napięcie zasilające jest znamionowe)?
2. Bo przy n = 0 także E = 0 a przy n = n o E = E max
Pytanie 8
9. Jaki jest stosunek prędkości znamionowej do prędkości biegu jałowego w silniku szeregowo-bocznikowym?
2. nn / n0 = 0,95
Pytanie 9
10. Czy zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę strumienia zależy od obciążenia silnika?
3. Nie, nie zależy
Pytanie 10
11. Do budowy rdzenia transformatora używa się blach:
1. Anizotropowych o niskiej stratności
Pytanie 11
12. Prąd biegu jałowego transformatora wynosi:
3. I10 < 0,1I1n
Pytanie 12
13. Strumień w rdzeniu transformatora jest największy:
3. Przy biegu jałowym transformatora
Pytanie 13
14. Współczynnik mocy biegu jałowego transformatora energetycznego wynosi:
2. Cos 0 = 0,2
Pytanie 14
15. Zmiana napięcia w transformatorze przy obciążeniu znamionowym jest:
4. W szczególnym przypadku zerowa a nawet mniejsza od zera
Pytanie 15
16. Blachy rdzenia transformatora 3-fazowego:
4. Izoluje się od siebie
Pytanie 16
17. SEM 3 harmonicznej w transformatorze 3-fazowym powstaje na skutek:
1. Braku 3 harmonicznej w prądzie magnesującym
2. Niesymetrii obwodu
3. Niesymetrii obciążenia
4. Nieliniowej charakterystyki magnesowania
Pytanie 17
18. Jeżeli przy połączeniu Yz11 liczba zwojów pierwotnych i wtórnych jest identyczna to napięcia fazowe:
2. U1f > U2f
Pytanie 18
19. Przy połączeniu transformatorów 3-fazowych do pracy równoległej równość przekładni napięciowych zapewnia:
2. Jednakową fazę prądów wtórnych
Pytanie 19
20. Układ połączeń Yz11 bez przewodu zerowego
1. Nadaje się do obciążeń niesymetrycznych
Pytanie 20
21. Warunkiem pracy prądnicowej maszyny asynchronicznej jest:
1. Dostarczenie mocy biernej i stabilizacja częstotliwości

Powiązane tematy

#test #07 #elektrotechnika