Pytania i odpowiedzi

Kategoria B - pierwsza pomoc przedlekarska

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Aktualne pytania na prawo jazdy, pierwsza pomoc przedlekarska.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 22733 razy
Pytanie 1
Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ
jest stabilna
zabezpiecza przed zachłyśnięciem
zapewnia drożność dróg oddechowych
Pytanie 2
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
5 oddechów ratowniczych
Pytanie 3
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
ustawię trójkąty ostrzegawcze
bezpiecznie zaparkuję własny samochód
wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
Pytanie 4
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało?
Pytanie 5
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
4,5 min
Pytanie 6
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
Pytanie 7
Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
ucisk miejsca krwawienia
uniesienie krwawiącej kończyny
unieruchomienie krwawiącej kończyny
Pytanie 8
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
jałową gazę
Pytanie 9
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
założyć jałowy opatrunek na ranę
ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry
Pytanie 10
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
krwotoku
Pytanie 11
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła odddychać i powróciło u niej krążenie
Pytanie 12
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
schłodzeniu oparzenia zimną wodą
Pytanie 13
W jaki sposób sprawdzisz czy poszkodowany oddycha?
pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
Pytanie 14
U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
na środku klatki piersiowej - jedną ręką
Pytanie 15
Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
30:2
Pytanie 16
Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
dwoma palcami
Pytanie 17
W miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?
palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem
Pytanie 18
W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?
ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się
może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem
Pytanie 19
Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:
każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych
Pytanie 20
Jeżeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu to należy:
namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
Pytanie 21
Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
miejsce złamania i najbliższe stawy
Pytanie 22
W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha
Pytanie 23
Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:
gaszenie płonącej odzieży
w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie oparzenia zimną wodą