Pytania i odpowiedzi

Kategoria B - pierwsza pomoc przedlekarska

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Aktualne pytania na prawo jazdy, pierwsza pomoc przedlekarska.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 21607 razy
Pytanie 1
Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ
jest stabilna
zabezpiecza przed zachłyśnięciem
zapewnia drożność dróg oddechowych
Pytanie 2
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
5 oddechów ratowniczych
Pytanie 3
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
ustawię trójkąty ostrzegawcze
bezpiecznie zaparkuję własny samochód
wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
Pytanie 4
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało?
Pytanie 5
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
4,5 min
Pytanie 6
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
Pytanie 7
Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
ucisk miejsca krwawienia
uniesienie krwawiącej kończyny
unieruchomienie krwawiącej kończyny
Pytanie 8
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
jałową gazę
Pytanie 9
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
założyć jałowy opatrunek na ranę
ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry
Pytanie 10
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
krwotoku
Pytanie 11
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła odddychać i powróciło u niej krążenie
Pytanie 12
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
schłodzeniu oparzenia zimną wodą
Pytanie 13
W jaki sposób sprawdzisz czy poszkodowany oddycha?
pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
Pytanie 14
U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
na środku klatki piersiowej - jedną ręką
Pytanie 15
Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
30:2