Powtórzenie: Kategoria B - pierwsza pomoc przedlekarska

Aktualne pytania na prawo jazdy, pierwsza pomoc przedlekarska.

Prawo jazdy, powtórzenie. 23 pytań.

Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ
zapewnia drożność dróg oddechowych
zabezpiecza przed zachłyśnięciem
jest stabilna
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
5 oddechów ratowniczych
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
ustawię trójkąty ostrzegawcze
wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
bezpiecznie zaparkuję własny samochód
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało?
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
4,5 min
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
unieruchomienie krwawiącej kończyny
ucisk miejsca krwawienia
uniesienie krwawiącej kończyny
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
jałową gazę
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
założyć jałowy opatrunek na ranę
ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
krwotoku
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła odddychać i powróciło u niej krążenie
do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
schłodzeniu oparzenia zimną wodą
W jaki sposób sprawdzisz czy poszkodowany oddycha?
zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
na środku klatki piersiowej - jedną ręką
Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
30:2
Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
dwoma palcami
W miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?
palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem
W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?
może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem
ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się
Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:
każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych
Jeżeli ofiara wypadku, po odzyskaniu przytomności, chce iść do domu to należy:
namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
miejsce złamania i najbliższe stawy
W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha
Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:
w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie oparzenia zimną wodą
gaszenie płonącej odzieży

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.