Fiszki

Kategoria B - pierwsza pomoc przedlekarska

Test w formie fiszek Aktualne pytania na prawo jazdy, pierwsza pomoc przedlekarska.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 20994 razy
Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ
zapewnia drożność dróg oddechowych
jest stabilna
zabezpiecza przed zachłyśnięciem
zapewnia drożność dróg oddechowych
jest stabilna
zabezpiecza przed zachłyśnięciem
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
5 oddechów ratowniczych
30 uciśnięć klatki piersiowej
2 oddechów ratowniczych
5 oddechów ratowniczych
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
ustawię trójkąty ostrzegawcze
bezpiecznie zaparkuję własny samochód
wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
ustawię trójkąty ostrzegawcze
bezpiecznie zaparkuję własny samochód
wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
poklepię go po twarzy
poleję wodą
chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało?
chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało?
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
10 min
4,5 min
3 min
4,5 min
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
unieruchomienie krwawiącej kończyny
uniesienie krwawiącej kończyny
ucisk miejsca krwawienia
unieruchomienie krwawiącej kończyny
uniesienie krwawiącej kończyny
ucisk miejsca krwawienia
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
ligninę
watę
jałową gazę
jałową gazę
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
założyć jałowy opatrunek na ranę
przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi
ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry
założyć jałowy opatrunek na ranę
ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
zmiażdżenia kończyny
wycieku krwistej wydzieliny z nosa
krwotoku
krwotoku
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła odddychać i powróciło u niej krążenie
przez 5 minut
do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła odddychać i powróciło u niej krążenie
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
przemyciu rany spirytusem
schłodzeniu oparzenia zimną wodą
posmarowaniu rany tłustym kremem
schłodzeniu oparzenia zimną wodą
W jaki sposób sprawdzisz czy poszkodowany oddycha?
pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
na środku klatki piersiowej - jedną ręką
na środku klatki piersiowej - dwoma palcami
na środku klatki piersiowej - jednym palcem
na środku klatki piersiowej - jedną ręką
Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
1:5
30:2
2:30
30:2

Powiązane tematy

#prawojazdy #katb #pierwszapomoc

Inne tryby