Test

Kategoria B - pierwsza pomoc przedlekarska

Pytanie 1
Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ
zabezpiecza przed zachłyśnięciem
jest stabilna
zapewnia drożność dróg oddechowych
Pytanie 2
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
5 oddechów ratowniczych
2 oddechów ratowniczych
30 uciśnięć klatki piersiowej
Pytanie 3
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
bezpiecznie zaparkuję własny samochód
ustawię trójkąty ostrzegawcze
wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
Pytanie 4
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
poleję wodą
chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało?
poklepię go po twarzy
Pytanie 5
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
4,5 min
3 min
10 min
Pytanie 6
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku

Powiązane tematy

#prawojazdy #katb #pierwszapomoc