Test: Kategoria B - pierwsza pomoc przedlekarska

Aktualne pytania na prawo jazdy, pierwsza pomoc przedlekarska.

REKLAMA
Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ
zapewnia drożność dróg oddechowych
zabezpiecza przed zachłyśnięciem
jest stabilna
{"qId":85, "cId":13, "tId":115}
U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
30 uciśnięć klatki piersiowej
2 oddechów ratowniczych
5 oddechów ratowniczych
{"qId":1464, "cId":13, "tId":115}
W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
bezpiecznie zaparkuję własny samochód
ustawię trójkąty ostrzegawcze
wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
{"qId":2644, "cId":13, "tId":115}
W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
poklepię go po twarzy
poleję wodą
chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. Co się stało?
{"qId":3763, "cId":13, "tId":115}
Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
4,5 min
10 min
3 min
{"qId":4826, "cId":13, "tId":115}
W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku
podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
{"qId":5842, "cId":13, "tId":115}
Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
unieruchomienie krwawiącej kończyny
uniesienie krwawiącej kończyny
ucisk miejsca krwawienia
{"qId":6805, "cId":13, "tId":115}
Bezpośrednio na ranę należy położyć:
watę
ligninę
jałową gazę
{"qId":7738, "cId":13, "tId":115}
Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry
założyć jałowy opatrunek na ranę
przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi
{"qId":8633, "cId":13, "tId":115}
Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
wycieku krwistej wydzieliny z nosa
krwotoku
zmiażdżenia kończyny
{"qId":9478, "cId":13, "tId":115}
Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła odddychać i powróciło u niej krążenie
do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
przez 5 minut
{"qId":10288, "cId":13, "tId":115}
Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
przemyciu rany spirytusem
posmarowaniu rany tłustym kremem
schłodzeniu oparzenia zimną wodą
{"qId":10952, "cId":13, "tId":115}
W jaki sposób sprawdzisz czy poszkodowany oddycha?
zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
{"qId":11569, "cId":13, "tId":115}
REKLAMA