Powtórzenie: Najważniejsze daty od starożytności do XVI wieku.

Powtórzenie składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.

Historia, powtórzenie. 50 pytań.

Zdobycie Jerozolimy przez Nabuchodonozora. ( VI wiek p.n.e.
587r. p.n.e.
Bitwy pod Salaminą i Termopilami
480 r. p.n.e.
Wojna Peloponeska.
431-404r. p.n.e
śmierć Aleksandra Wielkiego
323r. p.n.e.
Edykt mediolański.
313
Upadek Rzymu
476
Chrzest Chlodwiga.
496
Ucieczka Mahometa z Mekki do Jastripu/Medyny
622
Bitwa pod Poitiers. (zatrzymanie Arabów przez Karola Młota)
732
Koronacja Karola Wielkiego.
800
Traktat w Verdun.
843
Bitwa na Lechowym Polu. [Niemcy pokonali Madziarów(Węgrów)]
955
Chrzest Borzywoja. (Czech)
884
Zjazd Gnieźnieński
1000
Bitwa pod Cedynią [Polska vs hodon]
972
Pokój w Budziszynie. [Koniec wojny Polsko-Niemieckiej]
1018
Schizma wschodnia.[rozłam całości Kościoła na dwie części.]
1054
Kanut Wielki ogłosił się królem Anglii.
1016
Bitwa pod Hastings
1066
Synod w Clermont. [i w następstwie początek krucjat]
1095

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.