Najważniejsze daty od starożytności do XVI wieku.

Pytanie 1
Zdobycie Jerozolimy przez Nabuchodonozora. ( VI wiek p.n.e.
Pytanie 2
Bitwy pod Salaminą i Termopilami
Pytanie 3
Wojna Peloponeska.
Pytanie 4
śmierć Aleksandra Wielkiego
Pytanie 5
Edykt mediolański.
Dalej