Pytania i odpowiedzi

Pomiary - 101 pytań

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. i 505 odpowiedzi. W bazie na pewno są błędy, ale przynajmniej 75% jest poprawnie. Jeśli jesteś pewien błędu -> kliknij "zgłoś błąd" pod pytaniem i napisz prawidłowe odpowiedzi.
Ilość pytań: 101 Rozwiązywany: 5457 razy
Pytanie 16
Źródło rzeczywiste charakteryzuje się:
wydajnością prądową niezależną od obciążenia
stałą wydajnością prądową i przewodnością wewnętrzną
Pytanie 17
Idealne źródło napięciowe:
może być łączone szeregowo z innym idealnym źródłem napięciowym
ma niezmienne napięcia na swoim wyjściu
ma nieskończenie wielką przewodność wewnętrzną
dostarcza prąd zależny od rezystancji obciążenia
Pytanie 18
Dwa rzeczywiste źródła: napięciowe i prądowe:
mogą być łączone szeregowo
mogą być łączone równolegle
mogą być łączone w sposób mieszany
Pytanie 19
W układzie pomiarowym zwiększono dwukrotnie napięcie, przy jednoczesnej zmianie rezystancji tego obwodu. Jeśli rezystancja ta wzrośnie dwukrotnie, to moc wydzielająca się w tym obwodzie:
wzrośnie nie więcej niż czterokrotnie
wzrośnie dwukrotnie
Pytanie 20
Element aktywny to element:
taki jak np. wzmacniacz sygnałów napięciowych
wymagający dostarczenia mu energii
zdolny do dostarczania energii
Pytanie 21
Rzeczywiste źródło napięciowe obciążono rezystancją równą jego rezystancji wewnętrznej:
napięcie na obciążeniu będzie równe połowie siły elektromotorycznej
moc wydzielana w obciążeniu będzie największa z możliwych
prąd płynący w tym obwodzie będzie równy połowie prądu zwarcia
moc wydzielana w obciążeniu będzie równa 1⁄4 mocy zwarcia
Pytanie 22
Idealne źródło prądowe:
dostarcza napięcia zależnego od rezystancji obciążenia
ma stałą wartość prądu na swoim wyjściu
może być łączone równolegle z innym idealnym źródłem prądowym
Pytanie 23
Dioda półprzewodnikowa jest elementem:
pasywnym
nieliniowym
Pytanie 24
Do zacisków rzeczywistego źródła napięciowego o sile elektromotorycznej E podłączono rezystor o rezystancji R. Następnie dołączono do niego szeregowo kolejne dwa takie same rezystory:
spadki napięcia na rezystorach będą takie same i mniejsze od E/3
moc pobierana przez układ zmniejszy się
Pytanie 25
Prawdziwe jest stwierdzenie:
Przetwornik z kompensacją nierównomierną jest szybszy niż przetwornik całkujący
Pytanie 26
Cztery zaciski w zasilaczu stabilizowanym służą do:
dodatkowego połączenia odbiornika z komparatorem napięcia
kompensacji spadków napięć na przewodach doprowadzających prąd do odbiornika
Pytanie 27
Generator funkcji wytwarza niesymetryczny sygnał trójkątny ze składową stałą o częstotliwości 2 MHz i czasie narastania tn = 0,1 us. Czas opadania tego sygnału:
jest nie mniejszy od 400 ns
jest równy 400 ns
Pytanie 28
Generator funkcyjny wytwarza sygnał u(t) = Uo + 8 sin(wt) [V]. Zakres regulacji składowej stałej wynosi w tym przypadku od -6 [V] do +6 [V]. Po dwukrotnym zmniejszeniu amplitudy, zakres regulacji składowej stałej:
zwiększy się o ponad 50 %
będzie wynosił od -10 [V] do +10 [V]
Pytanie 29
Wielozakresowy woltomierz zbudowany na bazie wskaźnika magnetoelektrycznego ma:
różną rezystancję wewnętrzną na różnych zakresach
prąd zakresowy zależny od wybranego zakresu
rezystancję wewnętrzną proporcjonalną do zakresu
Pytanie 30
Liczba cyfr wyświetlacza multimetru cyfrowego może informować nas o:
rozdzielczości przyrządu
precyzji pomiaru

Powiązane tematy

#pomiary