Test

Pomiary - 101 pytań

Pytanie 1
Na wyjściu częstościomierza heterodynowego uzyskano wynik pomiaru częstotliwości 1260 Hz. Częstotliwość generatora wzorcowego wynosi fw = 1 MHz. Mierzona częstotliwość może być równa:
1001260 Hz
1260 Hz
2520 Hz
998740 Hz
2002520 Hz
Pytanie 2
Względny błąd graniczny bezpośredniego pomiaru okresu sygnału, za pomocą cyfrowego częstościomierza-czasomierza:
rośnie ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
rośnie ze wzrostem czasu otwarcia bramki
maleje ze wzrostem mierzonego okresu
maleje ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
nie zależy od wartości mierzonego okresu
Pytanie 3
Doprowadzenie do fazomierza impulsowego z przerzutnikiem napięć o okresie T i przesunięciu fazowym Φ spowoduje pojawienie się na wyjściu przerzutnika impulsów:
prostokątnych o czasie trwania zależnym tylko od Φ
prostokątnych o czasie trwania zależnym od Φ i od T
prostokątnych o współczynniku wypełnienia równym 1⁄2
prostokątnych o współczynniku wypełnienia zależnym od Φ
prostokątnych o czasie trwania zależnym tylko od T
Pytanie 4
Wartość współczynnika korelacji:
określa zależność pomiędzy dwiema wielkościami mierzonymi
ma związek z wartością błędu pomiarowego
jeśli jest równy 1, to zależność między wielkościami jest liniowa
służy do interpolacji dowolnej funkcji ciągłej
może przyjmować wartości ujemne
Pytanie 5
Zmierzono napięcie o wartości 200 V z błędem granicznym ΔU = -1V, oznacza to, że wartość prawdziwa lub błąd względny mogą wynosić:
199
delta U=1/201
delta U=-1/201
delta U=-1/200
201
Pytanie 6
Po wykonaniu serii 25 pomiarów obliczono odchylenie standardowe wartości średniej napięcia równego 20,0 V, które wyniosło 20 mV. Aby zmniejszyć przynajmniej dwukrotnie standardowe wartości średniej należy:
wykonać 50 pomiarów
wykonać 40 pomiarów
wykonać 150 pomiarów
wykonać 80 pomiarów
wykonać 100 pomiarów

Powiązane tematy

#pomiary