Pytania i odpowiedzi

Pomiary - 101 pytań

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. i 505 odpowiedzi. W bazie na pewno są błędy, ale przynajmniej 75% jest poprawnie. Jeśli jesteś pewien błędu -> kliknij "zgłoś błąd" pod pytaniem i napisz prawidłowe odpowiedzi.
Ilość pytań: 101 Rozwiązywany: 5354 razy
Pytanie 1
Na wyjściu częstościomierza heterodynowego uzyskano wynik pomiaru częstotliwości 1260 Hz. Częstotliwość generatora wzorcowego wynosi fw = 1 MHz. Mierzona częstotliwość może być równa:
1001260 Hz
Pytanie 2
Względny błąd graniczny bezpośredniego pomiaru okresu sygnału, za pomocą cyfrowego częstościomierza-czasomierza:
maleje ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
maleje ze wzrostem mierzonego okresu
Pytanie 3
Doprowadzenie do fazomierza impulsowego z przerzutnikiem napięć o okresie T i przesunięciu fazowym Φ spowoduje pojawienie się na wyjściu przerzutnika impulsów:
prostokątnych o czasie trwania zależnym od Φ i od T
prostokątnych o współczynniku wypełnienia zależnym od Φ
Pytanie 4
Wartość współczynnika korelacji:
może przyjmować wartości ujemne
jeśli jest równy 1, to zależność między wielkościami jest liniowa
Pytanie 5
Zmierzono napięcie o wartości 200 V z błędem granicznym ΔU = -1V, oznacza to, że wartość prawdziwa lub błąd względny mogą wynosić:
199
201
delta U=-1/201
delta U=-1/200
Pytanie 6
Po wykonaniu serii 25 pomiarów obliczono odchylenie standardowe wartości średniej napięcia równego 20,0 V, które wyniosło 20 mV. Aby zmniejszyć przynajmniej dwukrotnie standardowe wartości średniej należy:
wykonać 150 pomiarów
wykonać 100 pomiarów
Pytanie 7
Pojęcie precyzji pomiaru obejmuje:
odtwarzalność pomiaru
powtarzalność pomiaru
Pytanie 8
W przypadku równoległego połączenia dwóch pojemności o różnych tolerancjach, pojemność zastępcza charakteryzuje się:
błędem względnym równym sumie błędów względnych poszczególnych pojemności
błędem bezwzględnym równym sumie błędów bezwzględnych poszczególnych pojemności
błędem bezwzględnym większym od największego błędu bezwzględnego pojemności składowych
Pytanie 9
Metoda najmniejszych kwadratów:
pozwala na aproksymację wyników pomiarów „najlepszą” prostą
jest stosowana gdy liczba punktów pomiarowych jest bardzo duża
Pytanie 10
Błąd bezwzględny pomiaru wielkości X jest definiowany jako:
XM–XR
Pytanie 11
Dane są prądy I1 = 10 mA i I2 = 9 mA. Zostały one zmierzone z błędami granicznymi ΔgI1 = ΔgI2 = 200 μA. Błąd pomiaru różnicy tych prądów wynosi:
0,4
0,4 mA.
Pytanie 12
W instrukcji obsługi woltomierza cyfrowego podano wyrażenie pozwalające obliczyć błąd pomiaru w następującej postaci plus/minus( 0,2% + 4/n*100%). Jeśli na wyświetlaczu miernika pojawiła się wartość 1,96 V, to błąd pomiaru wynosi:
44 mV
ponad 1,5 %
Pytanie 13
W instrukcji obsługi woltomierza cyfrowego podano wyrażenie pozwalające obliczyć błąd pomiaru w następującej postaci plus/minus ( 0,8% plus/minus 4 ostatnie cyfry). Jeśli na wyświetlaczu miernika pojawiła się wartość 19,6 V, to błąd podany z precyzja dwóch cyfr wynosi:
0,56 V
Pytanie 14
Prawdziwe jest stwierdzenie:
pomiar dokładny nie musi być precyzyjny
duża precyzja może nie wpływać na uzyskanie małego błądu pomiaru
Pytanie 15
Dwa idealne źródła: napięciowe i prądowe:

Powiązane tematy

#pomiary