Fiszki

R11: Technik weterynarii, Wrzesień 2014

Test w formie fiszek Test kompetencji zawodowych dla technika weterynarii. Egzamin pisemny Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, kwalifikacja R11, test z Września 2014
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 1983 razy
Znajdujący się na tuszy znak jakości zdrowotnej oznacza, że mięso
pochodzi od zdrowego zwierzęcia
ma podwyższone walory odżywcze
jest zdatne do spożycia przez ludzi
jest wysokiej jakości
jest zdatne do spożycia przez ludzi
Użyte w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt określenie kwarantanna oznacza
odosobnienie zwierząt w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
czas, który musi upłynąć po zastosowaniu leku, aby lek został wyeliminowany z organizmu zwierzęcia
odrębny obiekt budowlany do czasowego pobytu zwierząt
miejsce gromadzenia zwierząt
odosobnienie zwierząt w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają
fretki posiadające paszport
lisy wolno żyjące na obszarze całego kraju
wszystkie psy w wieku powyżej 3 miesiąca
wychodzące koty w wieku powyżej 6 miesiąca
wszystkie psy w wieku powyżej 3 miesiąca
Przepływ powietrza mierzy się za pomocą
anemometru
oscyloskopu
higrometru
anemostatu
anemometru
Przedstawiony poniżej wzór paszportu dotyczy
krów
koni
świń
kóz
krów
Krowa złamała nogę. Aby uratować wartość rzeźną zwierzęcia należy
dokonać uboju sanitarnego
dokonać uboju z konieczności
jak najszybciej dostarczyć zwierzę do rzeźni
poddać zwierzę eutanazji
dokonać uboju z konieczności
Badanie mięsa na obecność włośni jest obowiązkowe po uboju
dzików i danieli
świń i zajęcy
nutrii i koni
bydła i strusi
nutrii i koni
Zakaz szczepień obowiązuje przy
włośnicy
nosówce
pryszczycy
wściekliźnie
pryszczycy
Podczas transportu zwierzęta
można przywiązywać za rogi
nie mogą być przywiązane za kółka nosowe
można wciągnąć za rogi lub nogi do środka transportu
muszą przez cały czas stać
nie mogą być przywiązane za kółka nosowe
Podczas standardowego badania poubojowego tusze i narządy wewnętrzne świń poddaje się procedurze
badania dotykowego śledziony
nacięcia podłużnego serca tak, aby otworzyć komory i przeciąć przegrodę międzykomorową
nacięcia i zbadania węzłów chłonnych podżuchwowych
oględzin płuc, tchawicy i przełyku
oględzin płuc, tchawicy i przełyku
Badanie danego stada bydła w kierunku brucelozy przeprowadza się
co 5 lat
dwa razy w roku
co 3 lata
jeden raz w roku
co 5 lat
Materiałem do badań w kierunku choroby Aujeszkyego jest
krew
pień mózgu
filar przepony
mocz
krew
Organem Inspekcji Weterynaryjnej nie jest
Gminny Lekarz Weterynarii
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Główny Lekarz Weterynarii
Graniczny Lekarz Weterynarii
Gminny Lekarz Weterynarii
Ubój sanitarny to ubój zwierzęcia
w rzeźni o obniżonych warunkach higienicznych
w rzeźni po przeprowadzonej sanityzacji
po urazie lub wypadku
chorego na chorobę zakaźną lub podejrzanego o zakażenie
chorego na chorobę zakaźną lub podejrzanego o zakażenie
Do badania w kierunku BSE pobiera się próby od bydła poddanemu normalnemu ubojowi w wieku powyżej
96 miesięcy
72 miesięcy
24 miesięcy
48 miesięcy
96 miesięcy