Fiszki

R11: Technik weterynarii, Wrzesień 2014

Test w formie fiszek Test kompetencji zawodowych dla technika weterynarii. Egzamin pisemny Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, kwalifikacja R11, test z Września 2014
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 1883 razy
Mieszanka paszowa, zaspokajająca szczególne potrzeby żywieniowe, która ze względu na specjalny skład fizykochemiczny lub sposób przygotowania różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych i jest przeznaczona dla zwierząt, u których procesy trawienia, przyswajania i metabolizmu są lub mogą być tymczasowo zakłócone lub uległy nieodwracalnym zmianom, to mieszanka
uzupełniająca
lecznicza
pełnoporcjowa
dietetyczna
dietetyczna
Dobra Praktyka Produkcyjna posiada skrót
GMP
DPP
GHP
HACCP
GMP
Do zadań Inspekcji Weterynaryjnej nie należy
badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
nadzór nad produkcją pasz
leczenie chorób odzwierzęcych
leczenie chorób odzwierzęcych
Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie kontrolują
świeżości mięsa w sklepach mięsnych
rozładunku zwierząt w rzeźni
warunków transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
przestrzegania zasad higieny przez pracowników produkcji w rzeźni
świeżości mięsa w sklepach mięsnych
Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ maksymalną obsadę cieląt o masie ok. 165 kg,jaką można utrzymać w pomieszczeniu o wymiarach 6 m x 25 m.
88 cieląt
97 cieląt
100 cieląt
83 cielęta
88 cieląt
Korzystając z wykresu można stwierdzić, że po 25 dniach po oczyszczeniu szyb oświetlenie zmniejsza się
o 75%
o 25%
o 85%
o 50%
o 50%
Temperatura wody w sterylizatorach znajdujących się w rzeźni powinna wynosić co najmniej
82 °C
63 °C
100 °C
55 °C
82 °C
Obszar wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lubnakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt, to obszar
zapowietrzony
niezagrożony
buforowy
zakaźny
buforowy
Treść przewodu pokarmowego zwierząt rzeźnych jest materiałem
kategorii 3
kategorii 2
SRM
kategorii 1
kategorii 2
Numer siedziby stada podany jest na kolczyku
świń
bydła
kóz
owiec
świń
Badanie przedubojowe może być przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia w przypadku uboju
kóz
świń
bydła
koni
świń
Tuberkulinę podaje się
śródskórnie w ilości 1 ml
podskórnie w ilości 0,1 ml
śródskórnie w ilości 0,1 ml
podskórnie w ilości 1 ml
śródskórnie w ilości 0,1 ml
Choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zwalczania to
kokcydioza drobiu
afrykański pomór świń
motylica bydła
zapalenie płuc koni
afrykański pomór świń
Badanie przedubojowe wykonuje się
do 24 godzin po przybyciu do rzeźni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem
do 12 godzin po przybyciu do rzeźni i w czasie krótszym niż 12 godzin przed ubojem
do 12 godzin po przybyciu do rzeźni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem
do 24 godzin po przybyciu do rzeźni i w czasie krótszym niż 12 godzin przed ubojem
do 24 godzin po przybyciu do rzeźni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem
System HACCP jako zagrożenie fizyczne żywności uznaje obecność
bakterii
szkła
pestycydów
pasożytów
szkła