Pytania i odpowiedzi

R11: Technik weterynarii, Wrzesień 2014

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test kompetencji zawodowych dla technika weterynarii. Egzamin pisemny Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, kwalifikacja R11, test z Września 2014
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 2503 razy
Pytanie 1
Mieszanka paszowa, zaspokajająca szczególne potrzeby żywieniowe, która ze względu na specjalny skład fizykochemiczny lub sposób przygotowania różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych i jest przeznaczona dla zwierząt, u których procesy trawienia, przyswajania i metabolizmu są lub mogą być tymczasowo zakłócone lub uległy nieodwracalnym zmianom, to mieszanka
dietetyczna
Pytanie 2
Dobra Praktyka Produkcyjna posiada skrót
GMP
Pytanie 3
Do zadań Inspekcji Weterynaryjnej nie należy
leczenie chorób odzwierzęcych
Pytanie 4
Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie kontrolują
świeżości mięsa w sklepach mięsnych
Pytanie 5
Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ maksymalną obsadę cieląt o masie ok. 165 kg,jaką można utrzymać w pomieszczeniu o wymiarach 6 m x 25 m.
88 cieląt
Pytanie 6
Korzystając z wykresu można stwierdzić, że po 25 dniach po oczyszczeniu szyb oświetlenie zmniejsza się
o 50%
Pytanie 7
Temperatura wody w sterylizatorach znajdujących się w rzeźni powinna wynosić co najmniej
82 °C
Pytanie 8
Obszar wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lubnakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt, to obszar
buforowy
Pytanie 9
Treść przewodu pokarmowego zwierząt rzeźnych jest materiałem
kategorii 2
Pytanie 10
Numer siedziby stada podany jest na kolczyku
świń
Pytanie 11
Badanie przedubojowe może być przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia w przypadku uboju
świń
Pytanie 12
Tuberkulinę podaje się
śródskórnie w ilości 0,1 ml
Pytanie 13
Choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zwalczania to
afrykański pomór świń
Pytanie 14
Badanie przedubojowe wykonuje się
do 24 godzin po przybyciu do rzeźni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem
Pytanie 15
System HACCP jako zagrożenie fizyczne żywności uznaje obecność
szkła
Pytanie 16
Znajdujący się na tuszy znak jakości zdrowotnej oznacza, że mięso
jest zdatne do spożycia przez ludzi
Pytanie 17
Użyte w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt określenie kwarantanna oznacza
odosobnienie zwierząt w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
Pytanie 18
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają
wszystkie psy w wieku powyżej 3 miesiąca
Pytanie 19
Przepływ powietrza mierzy się za pomocą
anemometru
Pytanie 20
Przedstawiony poniżej wzór paszportu dotyczy
krów