Pytania i odpowiedzi

R11: Technik weterynarii, Wrzesień 2014

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test kompetencji zawodowych dla technika weterynarii. Egzamin pisemny Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, kwalifikacja R11, test z Września 2014
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 1883 razy
Pytanie 1
Mieszanka paszowa, zaspokajająca szczególne potrzeby żywieniowe, która ze względu na specjalny skład fizykochemiczny lub sposób przygotowania różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych i jest przeznaczona dla zwierząt, u których procesy trawienia, przyswajania i metabolizmu są lub mogą być tymczasowo zakłócone lub uległy nieodwracalnym zmianom, to mieszanka
dietetyczna
Pytanie 2
Dobra Praktyka Produkcyjna posiada skrót
GMP
Pytanie 3
Do zadań Inspekcji Weterynaryjnej nie należy
leczenie chorób odzwierzęcych
Pytanie 4
Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie kontrolują
świeżości mięsa w sklepach mięsnych
Pytanie 5
Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ maksymalną obsadę cieląt o masie ok. 165 kg,jaką można utrzymać w pomieszczeniu o wymiarach 6 m x 25 m.
88 cieląt
Pytanie 6
Korzystając z wykresu można stwierdzić, że po 25 dniach po oczyszczeniu szyb oświetlenie zmniejsza się
o 50%
Pytanie 7
Temperatura wody w sterylizatorach znajdujących się w rzeźni powinna wynosić co najmniej
82 °C
Pytanie 8
Obszar wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lubnakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt, to obszar
buforowy
Pytanie 9
Treść przewodu pokarmowego zwierząt rzeźnych jest materiałem
kategorii 2
Pytanie 10
Numer siedziby stada podany jest na kolczyku
świń
Pytanie 11
Badanie przedubojowe może być przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia w przypadku uboju
świń
Pytanie 12
Tuberkulinę podaje się
śródskórnie w ilości 0,1 ml
Pytanie 13
Choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zwalczania to
afrykański pomór świń
Pytanie 14
Badanie przedubojowe wykonuje się
do 24 godzin po przybyciu do rzeźni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem
Pytanie 15
System HACCP jako zagrożenie fizyczne żywności uznaje obecność
szkła