Strona 1

R11: Technik weterynarii, Wrzesień 2014

Pytanie 1
Mieszanka paszowa, zaspokajająca szczególne potrzeby żywieniowe, która ze względu na specjalny skład fizykochemiczny lub sposób przygotowania różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych i jest przeznaczona dla zwierząt, u których procesy trawienia, przyswajania i metabolizmu są lub mogą być tymczasowo zakłócone lub uległy nieodwracalnym zmianom, to mieszanka
uzupełniająca
pełnoporcjowa
lecznicza
dietetyczna
Pytanie 2
Dobra Praktyka Produkcyjna posiada skrót
GMP
DPP
GHP
HACCP
Pytanie 3
Do zadań Inspekcji Weterynaryjnej nie należy
leczenie chorób odzwierzęcych
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
nadzór nad produkcją pasz
badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
Pytanie 4
Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie kontrolują
rozładunku zwierząt w rzeźni
warunków transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
świeżości mięsa w sklepach mięsnych
przestrzegania zasad higieny przez pracowników produkcji w rzeźni
Pytanie 5
Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ maksymalną obsadę cieląt o masie ok. 165 kg,jaką można utrzymać w pomieszczeniu o wymiarach 6 m x 25 m.
88 cieląt
100 cieląt
83 cielęta
97 cieląt
Pytanie 6
Korzystając z wykresu można stwierdzić, że po 25 dniach po oczyszczeniu szyb oświetlenie zmniejsza się
o 50%
o 75%
o 25%
o 85%
Pytanie 7
Temperatura wody w sterylizatorach znajdujących się w rzeźni powinna wynosić co najmniej
100 °C
82 °C
55 °C
63 °C
Pytanie 8
Obszar wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lubnakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt, to obszar
buforowy
zakaźny
niezagrożony
zapowietrzony