Fiszki: Pan Tadeusz

Strona 2

REKLAMA
Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
Pokaż odpowiedź
Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
Pokaż odpowiedź
Czy Jacek Soplica był osobą porywczą i wybuchową?
Pokaż odpowiedź
Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętej:
Pokaż odpowiedź
Na serwisie ,który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
Pokaż odpowiedź
Pies Asesora nazywa się
Pokaż odpowiedź
Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
Pokaż odpowiedź
Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
Pokaż odpowiedź
Maćkiem nad Maćkami zwany był
Pokaż odpowiedź
Okazało się, że zając uciekł psom Rejenta i Asesora:
Pokaż odpowiedź
Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z
Pokaż odpowiedź
REKLAMA

Materiały powiązane z testem:

Streszczenie: Pan Tadeusz

Lektury szkolne, wypracowanie