Strona 1

Pan Tadeusz - test znajomości lektury

Pytanie 1
Po przyjeździe do Soplicowa, Wojski opowiada młodemu Tadeuszowi o:
śmierci Stolnika
młodej Zosi
sporze Sędziego z Hrabią
wymarszu wojsk Napoleona
Pytanie 2
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
około 15 lat
około 30 lat
około 25 lat
około 20 lat
Pytanie 3
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
do Petersburga
na Ukrainę
na Sybir
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie dotyczące pojawienia się hrabiego na polowaniu.
Surdut swój
angielskiego
kroju, biały, długi, Połami na wiatr puścił; z tyłu konno sługi,
Pytanie 5
Które zdania dotyczące postaci z Pana Tadeusza są prawdziwe?
Zosia nigdy nie opuściła Soplicowa.
Fałsz
Młody Tadeusz był zafascynowany nauką i poezją a stronił od przemocy i walki.
Fałsz
Protazy był woźnym sądowym.
Prawda
Tadeusz przybył do Soplicowa z Wilna.
Prawda
Ulubienicą Jankiela była Telimena.
Fałsz
Pytanie 6
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
Targowicy
I rozbioru Polski
uchwalenia konstytucji
Pytanie 7
Z czyjej ręki zostaje zastrzelony niedźwiedź podczas polowania?
Tadeusza
Asesora
księdza Robaka
Rejenta
Pytanie 8
Kto namawia Hrabiego na zajazd na Soplicowo?
Maciej Dobrzyński
Gerwazy
Protazy
Milczek