Pan Tadeusz - test znajomości lektury

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
ksiądz Robak
Rejent
Gerwazy
Ryków ceni Polaków za:
waleczność
tradycję
gościnność
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
na Sybir
do Petersburga
na Ukrainę
Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody
angielskiej
francuskiej
włoskiej
Protazy jest:
woźnym
klucznikiem
sędzią
Dalej
Pozostało 6 stron