Fiszki

Beton test

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 253 razy
Jeżeli płyta jest częściowo zamocowana wzdłuż krawędzi, a zamocowanie nie uwzględnia się w obliczeniach, to górne zbrojenie powinno być wstanie przenieść moment równy co najmniej
25% maksymalnego momentu w przyległym przęśle
5% maksymalnego momentu w przyległym przęśle
20% maksymalnego momentu w przyległym przęśle
15% minimalnego momentu w przyległym przęśle
25% maksymalnego momentu w przyległym przęśle
Założeniem uproszczonej metody obliczania nośności przekrojów zginanych jest
założenie płaskich przekrojów, zgodnie z zasadą Bernoulli’ego
równość odkształceń w stali zbrojeniowej i otaczającym betonie
pominięcie wytrzymałości betonu w strefie rozciąganej elementu
pominięcie wytrzymałości betonu w strefie ściskanej elementu
założenie płaskich przekrojów, zgodnie z zasadą Bernoulli’ego
równość odkształceń w stali zbrojeniowej i otaczającym betonie
pominięcie wytrzymałości betonu w strefie rozciąganej elementu
Ogólne zasady, które należy stosować przy wyznaczaniu długości i rozmieszczenia połączeń na zakład to
pręty ściskane i pręty zbrojenia drugorzędnego można łączyć na zakład w jednym przekroju
sąsiednie połączenia prętów zbrojeniowych powinny być przesunięte względem siebie (należy unikać łączenia całego rozciąganego zbrojenia elementu w jednym przekroju)
należy umieszczać połączenia na zakład w obszarach wysokich naprężeń (np. w miejscach ekstremalnych momentów)
długość zakładu ma zapewniać przekazanie siły między łączonymi prętami zbrojeniowymi
pręty ściskane i pręty zbrojenia drugorzędnego można łączyć na zakład w jednym przekroju
sąsiednie połączenia prętów zbrojeniowych powinny być przesunięte względem siebie (należy unikać łączenia całego rozciąganego zbrojenia elementu w jednym przekroju)
długość zakładu ma zapewniać przekazanie siły między łączonymi prętami zbrojeniowymi
Wyznacz graniczny zasięg strefy ściskanej dla metody ogólnej ξlim. Dane: stal zbrojeniowa, fyd=435 MPa, Es=200 GPa, beton klasy C30/37:
0,514
0,463
0,617
0,493
0,617
Wyznacz graniczny zasięg strefy ściskanej dla metody uproszczonej ξef,lim. Dane: stal zbrojeniowa, fyd=435 MPa, Es=200 GPa, beton klasy C30/37
0,463
0,617
0,514
0,493
0,493
Graniczna szerokość rys wmax uzależniona jest od
naprężeń w stali zbrojeniowej
klasy ekspozycji
średnicy prętów zbrojeniowych
funkcji i właściwości konstrukcji
klasy ekspozycji
funkcji i właściwości konstrukcji
Pełzanie i skurcz betonu zależą od
wilgotności otoczenia
składu betonu
klasy konstrukcji
wymiarów elementu
wilgotności otoczenia
składu betonu
wymiarów elementu
Ciągliwość stali zbrojeniowej zdefiniowana jest jako
stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (ft/fy)k
granica plastyczności
wydłużenie przy maksymalnej sile εuk
stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (ft/fy)k i wydłużenie przy maksymalnej sile εuk
stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (ft/fy)k i wydłużenie przy maksymalnej sile εuk

Powiązane tematy

Inne tryby