Fiszki

Beton test

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 99 razy
Nośność połączenia płyta-słup na przebicie zależy m.in. od
wysokości płyty
zbrojenia głównego w słupie
rozstawu strzemion w słupie
zbrojenia głównego w płycie
wysokości płyty
zbrojenia głównego w płycie
Wg Eurokodu 2 do zbrojenia należy używać stali o granicy plastyczności w granicach
200 ÷ 600 MPa
400 ÷ 800 MPa
220 ÷ 500 MPa
400 ÷ 600 MPa
400 ÷ 600 MPa
Wytrzymałość betonu fck wyznaczona jest jako
95% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na ściskanie
5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na rozciąganie
5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na ściskanie
15% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na rozciąganie
5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na ściskanie
Podstawowa długość zakotwienia prętów zbrojeniowych lb,rqd zależy od
otuliny betonowej pręta zbrojeniowego
granicznych naprężeń przyczepności
średnicy pręta zbrojeniowego
jakości warunków przyczepności
granicznych naprężeń przyczepności
średnicy pręta zbrojeniowego
jakości warunków przyczepności
Maksymalny rozstaw zbrojenia głównego w płytach jednokierunkowo zbrojonych wynosi
2,5h i nie więcej niż 250 mm (h oznacza całkowitą grubość płyty)
250 mm
3h i nie więcej niż 400 mm (h oznacza całkowitą grubość płyty)
300 mm
3h i nie więcej niż 400 mm (h oznacza całkowitą grubość płyty)
Jeżeli płyta jest częściowo zamocowana wzdłuż krawędzi, a zamocowanie nie uwzględnia się w obliczeniach, to górne zbrojenie powinno być wstanie przenieść moment równy co najmniej
15% minimalnego momentu w przyległym przęśle
20% maksymalnego momentu w przyległym przęśle
25% maksymalnego momentu w przyległym przęśle
5% maksymalnego momentu w przyległym przęśle
25% maksymalnego momentu w przyległym przęśle
Założeniem uproszczonej metody obliczania nośności przekrojów zginanych jest
założenie płaskich przekrojów, zgodnie z zasadą Bernoulli’ego
pominięcie wytrzymałości betonu w strefie ściskanej elementu
pominięcie wytrzymałości betonu w strefie rozciąganej elementu
równość odkształceń w stali zbrojeniowej i otaczającym betonie
założenie płaskich przekrojów, zgodnie z zasadą Bernoulli’ego
pominięcie wytrzymałości betonu w strefie rozciąganej elementu
równość odkształceń w stali zbrojeniowej i otaczającym betonie
Ogólne zasady, które należy stosować przy wyznaczaniu długości i rozmieszczenia połączeń na zakład to
długość zakładu ma zapewniać przekazanie siły między łączonymi prętami zbrojeniowymi
sąsiednie połączenia prętów zbrojeniowych powinny być przesunięte względem siebie (należy unikać łączenia całego rozciąganego zbrojenia elementu w jednym przekroju)
pręty ściskane i pręty zbrojenia drugorzędnego można łączyć na zakład w jednym przekroju
należy umieszczać połączenia na zakład w obszarach wysokich naprężeń (np. w miejscach ekstremalnych momentów)
długość zakładu ma zapewniać przekazanie siły między łączonymi prętami zbrojeniowymi
sąsiednie połączenia prętów zbrojeniowych powinny być przesunięte względem siebie (należy unikać łączenia całego rozciąganego zbrojenia elementu w jednym przekroju)
pręty ściskane i pręty zbrojenia drugorzędnego można łączyć na zakład w jednym przekroju
Wyznacz graniczny zasięg strefy ściskanej dla metody ogólnej ξlim. Dane: stal zbrojeniowa, fyd=435 MPa, Es=200 GPa, beton klasy C30/37:
0,463
0,617
0,514
0,493
0,617
Wyznacz graniczny zasięg strefy ściskanej dla metody uproszczonej ξef,lim. Dane: stal zbrojeniowa, fyd=435 MPa, Es=200 GPa, beton klasy C30/37
0,463
0,493
0,617
0,514
0,493
Graniczna szerokość rys wmax uzależniona jest od
średnicy prętów zbrojeniowych
klasy ekspozycji
funkcji i właściwości konstrukcji
naprężeń w stali zbrojeniowej
klasy ekspozycji
funkcji i właściwości konstrukcji
Pełzanie i skurcz betonu zależą od
wymiarów elementu
klasy konstrukcji
wilgotności otoczenia
składu betonu
wymiarów elementu
wilgotności otoczenia
składu betonu
Ciągliwość stali zbrojeniowej zdefiniowana jest jako
granica plastyczności
stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (ft/fy)k i wydłużenie przy maksymalnej sile εuk
stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (ft/fy)k
wydłużenie przy maksymalnej sile εuk
stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (ft/fy)k i wydłużenie przy maksymalnej sile εuk

Powiązane tematy

Inne tryby