Fiszki

Beton test

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 246 razy
Przekroczenie w elementach zginanych wartości granicznego zasięgu strefy ściskanej ξlim, oznacza:
strefa ściskana wymaga dozbrojenia
przekrój jest rzeczywiście teowy
strefa rozciągana wymaga dozbrojenia
stal zbrojeniowa rozciągana nie osiąga obliczeniowej granicy plastyczności
strefa ściskana wymaga dozbrojenia
stal zbrojeniowa rozciągana nie osiąga obliczeniowej granicy plastyczności
Uwzględnienie efektów II rzędu według Eurokodu 2 może być przeprowadzone na podstawie
metody nominalnej sztywności
metody nominalnej krzywizny
zasady prac przygotowanych
metody minimalnego zbrojenia
metody nominalnej sztywności
metody nominalnej krzywizny
Nośność na ścinanie elementu bez zbrojenia na ścinanie VRd,c wynika m.in. z efektu
zmiany sztywności elementu
klockowania zbrojenia
płaskich przekrojów Bernoulli’ego
zazębiania kruszywa w rysie
klockowania zbrojenia
zazębiania kruszywa w rysie
Obliczeniowa wartość maksymalnej siły poprzecznej VRd,max wynika z:
zmiażdżenia ściskanych krzyżulców betonowych
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na zginanie
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na ścinanie
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
zmiażdżenia ściskanych krzyżulców betonowych
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
Rozstaw strzemion w elementach belkowych zależy od
rozpiętości efektywnej
wytrzymałości betonu na rozciąganie
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
kąta między zbrojeniem na ścinanie i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
kąta między zbrojeniem na ścinanie i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
W belkach stosuje się dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe kiedy
belka ma wysokość większą niż 1,5 m
belka ma wysokość większą niż 0,8 m
belka jest zbrojona prętami o średnicy większej niż 32 mm
belka ma wysokość większą niż 1,0 m
belka jest zbrojona wiązkami prętów o średnicy zastępczej większej niż 32
belka jest zbrojona prętami o średnicy większej niż 32 mm
belka ma wysokość większą niż 1,0 m
belka jest zbrojona wiązkami prętów o średnicy zastępczej większej niż 32
W belkach do podpory skrajnej należy doprowadzić zbrojenie dolne o polu przekroju nie mniejszym niż:
pole przekroju górnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,5
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
pole przekroju górnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,5
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
Porównując dwie belki żelbetowe, które różnią się tylko zbrojeniem głównym - belka nr 1 zbrojenie główne składa się z ośmiu prętów Φ8, belka nr 2 zbrojenie główne składa się z dwóch prętów Φ16. Pod takim samym obciążeniem szerokość rys w belce nr 1 będzie
nie wiadomo
większa niż w belce nr 2
mniejsza niż w belce nr 2
taka sama jak w belce nr 2
mniejsza niż w belce nr 2
Wymagana w normie grubość otuliny zbrojenia zależy od:
bezpiecznego przekazywania sił przyczepności
ochrony stali przed korozją
ochrony ogniowej konstrukcji
zawartości cementu w mieszance betonowej
bezpiecznego przekazywania sił przyczepności
ochrony stali przed korozją
ochrony ogniowej konstrukcji
Uszeregować w kolejności od największej do najmniejszej następujące wytrzymałości betonu: fck, fctk,0,95, fctd
fck>fctk,0,95>fctd
fctk,0,95>fck>fctd
fctd>fck>fctk,0,95
fck>fctd>fctk,0,95
fck>fctk,0,95>fctd
Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie betonu klasy C80/95 wynosi:
57,1 MPa
95 MPa
80 MPa
67,9 MPa
57,1 MPa
Efekt usztywnienia stosuje się przy obliczaniu
minimalnego zbrojenia ze względu na zginanie
ugięć elementów żelbetowych
minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie
minimalnego zbrojenia ze względu na ścinanie
minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie
Rozstaw prętów zbrojeniowych w belkach uzależniony jest m.in. od:
ilości kruszywa w mieszance betonowej
klasy ekspozycji
średnicy pręta zbrojeniowego
maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa
średnicy pręta zbrojeniowego
maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa
Poprzeczny rozstaw ramion strzemion w elementach belkowych nie powinien przekraczać
0,75d, lecz nie więcej niż 600 mm
0,75d, lecz nie więcej niż 450 mm
0,5d, lecz nie więcej niż 600 mm
0,5d, lecz nie więcej niż 450 mm
0,75d, lecz nie więcej niż 600 mm
Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie zależy m.in. od
wytrzymałości betonu na rozciąganie w chwili zarysowania
pola przekroju strefy rozciąganej betonu
wytrzymałości betonu na ściskanie
klasy konstrukcji
wytrzymałości betonu na rozciąganie w chwili zarysowania
pola przekroju strefy rozciąganej betonu
Nośność połączenia płyta-słup na przebicie zależy m.in. od
rozstawu strzemion w słupie
wysokości płyty
zbrojenia głównego w płycie
zbrojenia głównego w słupie
wysokości płyty
zbrojenia głównego w płycie
Wg Eurokodu 2 do zbrojenia należy używać stali o granicy plastyczności w granicach
400 ÷ 800 MPa
400 ÷ 600 MPa
200 ÷ 600 MPa
220 ÷ 500 MPa
400 ÷ 600 MPa
Wytrzymałość betonu fck wyznaczona jest jako
5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na ściskanie
5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na rozciąganie
95% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na ściskanie
15% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na rozciąganie
5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na ściskanie
Podstawowa długość zakotwienia prętów zbrojeniowych lb,rqd zależy od
otuliny betonowej pręta zbrojeniowego
średnicy pręta zbrojeniowego
jakości warunków przyczepności
granicznych naprężeń przyczepności
średnicy pręta zbrojeniowego
jakości warunków przyczepności
granicznych naprężeń przyczepności
Maksymalny rozstaw zbrojenia głównego w płytach jednokierunkowo zbrojonych wynosi
2,5h i nie więcej niż 250 mm (h oznacza całkowitą grubość płyty)
250 mm
300 mm
3h i nie więcej niż 400 mm (h oznacza całkowitą grubość płyty)
3h i nie więcej niż 400 mm (h oznacza całkowitą grubość płyty)

Powiązane tematy

Inne tryby