Strona 1

Beton test

Pytanie 1
Przekroczenie w elementach zginanych wartości granicznego zasięgu strefy ściskanej ξlim, oznacza:
stal zbrojeniowa rozciągana nie osiąga obliczeniowej granicy plastyczności
strefa ściskana wymaga dozbrojenia
przekrój jest rzeczywiście teowy
strefa rozciągana wymaga dozbrojenia
Pytanie 2
Uwzględnienie efektów II rzędu według Eurokodu 2 może być przeprowadzone na podstawie
metody nominalnej krzywizny
metody nominalnej sztywności
zasady prac przygotowanych
metody minimalnego zbrojenia
Pytanie 3
Nośność na ścinanie elementu bez zbrojenia na ścinanie VRd,c wynika m.in. z efektu
zazębiania kruszywa w rysie
zmiany sztywności elementu
płaskich przekrojów Bernoulli’ego
klockowania zbrojenia
Pytanie 4
Obliczeniowa wartość maksymalnej siły poprzecznej VRd,max wynika z:
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na zginanie
zmiażdżenia ściskanych krzyżulców betonowych
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na ścinanie
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
Pytanie 5
Rozstaw strzemion w elementach belkowych zależy od
wytrzymałości betonu na rozciąganie
rozpiętości efektywnej
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
kąta między zbrojeniem na ścinanie i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
Pytanie 6
W belkach stosuje się dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe kiedy
belka ma wysokość większą niż 1,0 m
belka jest zbrojona wiązkami prętów o średnicy zastępczej większej niż 32
belka jest zbrojona prętami o średnicy większej niż 32 mm
belka ma wysokość większą niż 1,5 m
belka ma wysokość większą niż 0,8 m
Pytanie 7
W belkach do podpory skrajnej należy doprowadzić zbrojenie dolne o polu przekroju nie mniejszym niż:
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
pole przekroju górnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,5
pole przekroju górnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,5
Pytanie 8
Porównując dwie belki żelbetowe, które różnią się tylko zbrojeniem głównym - belka nr 1 zbrojenie główne składa się z ośmiu prętów Φ8, belka nr 2 zbrojenie główne składa się z dwóch prętów Φ16. Pod takim samym obciążeniem szerokość rys w belce nr 1 będzie
mniejsza niż w belce nr 2
taka sama jak w belce nr 2
nie wiadomo
większa niż w belce nr 2

Powiązane tematy