Fiszki

A31: Technik logistyk

Test w formie fiszek Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.31
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 6247 razy
Jaki rodzaj umowy zawartej pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami należy zastosować w sytuacji, gdy jedna ze stron zobowiązuje się do przygotowania, wysłania i przewozu przesyłki?
umowę przewozu
umowę spedycji
umowę agencyjną
umowę przechowania
umowę spedycji
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych musi uzyskać
każdy pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie transportowym
przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym
przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
Jaki skrót należy wpisać w umowie, zgodnie z formułami INCOTERMS 2010, jeżeli sprzedający zostawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania, a kupujący organizuje transport,ponosi jego koszty oraz ryzyko na całej trasie przewozu?
DDP "Delivered Duty Paid"
FCA "Free Carrier"
FAS "Free Alongside Ship"
EXW "Ex works"
EXW "Ex works"
Jaki procent przewozów wykonywany jest terminowo, jeżeli przedsiębiorstwo transportowe, posiadając bazę 20 samochodów ciężarowych, pięcioma z nich nie wykonuje przewozów zgodnie z umową?
75%
90%
25%
50%
75%
Przewóz każdej partii towaru trwa jeden dzień, a usługa ma być zrealizowana w ciągu 20 dni.Jaka jest maksymalna dzienna ilość środków transportu o ładowności 8 ton, potrzebnych do realizacji usługi przewozu 4000 ton ładunku?
50 szt.
25 szt.
4 szt.
160 szt.
25 szt.
Wózek widłowy z mechanicznym napędem podnoszenia może być użytkowany, jeżeli uzyska decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji wydaną przez:
Państwową Inspekcję Pracy
Państwową Inspekcję Dozoru
Urząd Dozoru Technicznego
Inspekcję Transportu Drogowego
Urząd Dozoru Technicznego
Przedstawiony znak, umieszczany na opakowaniach transportowych, oznacza:
góra nie przewracać
tu zakładać zawiesia
tu chwytać
podnosić bezpośrednio za ładunek
góra nie przewracać
Czas, który należy zaplanować na przewóz ładunku na odległość 400 km, jeżeli średnia prędkość pojazdu na trasie wynosi 50 km/h, a kierowca jest zobowiązany wykorzystać przerwę w kierowaniu pojazdem, która nie będzie dzielona, powinien wynosić:
8 godzin i 45 minut
8 godzin i 15 minut
8 godzin
8 godzin i 30 minut
8 godzin i 45 minut
O której godzinie należy rozpocząć realizację usługi transportowej, jeżeli kierowca jadący ze średnią prędkością 50 km/h ma do pokonania odległość 200 km, a dostawę należy zrealizować w systemie ,Just in time" między godziną 14.00 a 15.00?
najpóźniej o godzinie 11.30
najwcześniej o godzinie 10.30
najpóźniej o godzinie 10.00
najwcześniej o godzinie 10.00
najwcześniej o godzinie 10.00
Przedsiębiorstwo wynajęło na 10 dni akumulatorowy wózek widłowy. Stawka wynajmu wynosi 40 zł netto za 1 dzień użytkowania. Użytkowanie opodatkowane jest 23% stawką podatku VAT. Jaka będzie kwota brutto za wynajem?
416,00 zł
400,00 zł
492,00 zł
488,00 zł
492,00 zł
Aby zrealizować zlecenie przewozu żywych zwierząt, przedsiębiorstwo transportowe musi dysponować samochodem lub zestawem drogowym:
specjalistycznym
uniwersalnym typu firanka
izotermicznym
uniwersalnym bez burt
specjalistycznym
Przedsiębiorstwo transportowe wykonało usługę przewozu 2 ton ładunku przy stawce netto 100 zł/tonę. Usługa jest opodatkowana 23% stawką podstawową podatku VAT. Ile kosztowała usługa?
200,00 zł
223,00 zł
264,00 zł
246,00 zł
246,00 zł
Jaką maksymalną odległość w czasie 3 godziny 30 minut przejechał pojazd poruszający się ze średnią prędkością 50 km/h?
165 km
150 km
175 km
105 km
175 km
Przedstawiona technologia załadunku stosowana jest w systemie
na barana
flexiwaggon
bimodalnym
ruchomej drogi
bimodalnym
W Polsce maksymalne wymiary pojazdu samochodowego (z wyjątkiem autobusu oraz nadwozia chłodni) wynoszą
2,55 m (szerokość), 12 m (długość), 4 m (wysokość)
2,60 m (szerokość), 12 m (długość), 4 m (wysokość)
2,55 m (szerokość), 12 m (długość), 4,5 m (wysokość)
2,60 m (szerokość), 12 m (długość), 4,5 m (wysokość)
2,55 m (szerokość), 12 m (długość), 4 m (wysokość)
Kierowca przewożący towary niebezpieczne na terenie kraju musi posiadać:
zaświadczenie ADR
licencję wspólnotową na przewozy
świadectwo wymagane zgodnie z konwencją ATP
certyfikat EURO 1
zaświadczenie ADR
Minimalna szerokość drogi transportowej dla wózków silnikowych przy jednokierunkowym ruchu środka transportu i ruchu pieszych jest równa szerokości wózka (lub ładunku) i powiększona o:
1500 mm
2000 mm
500 mm
1000 mm
1000 mm
Jaki model przewozu jest realizowany, jeżeli pojazd z punktu załadunku zabiera towar i dostarcza go do kilku punktów wyładunku podczas obsługi jednej trasy?
obwodowy
wahadłowy
promienisty
sztafetowy
obwodowy
Przedstawiony kod kreskowy ITF-14 służy do oznaczania
zasobów trwałych
opakowań zbiorczych
listów transportowych
opakowań jednostkowych
opakowań zbiorczych
Pierwszy egzemplarz (oryginał) międzynarodowego drogowego listu przewozowego przeznaczony jest dla
nadawcy
przewoźnika
urzędu celnego
odbiorcy towaru
nadawcy