Strona 1

A31: Technik logistyk

Pytanie 1
Jaki rodzaj umowy zawartej pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami należy zastosować w sytuacji, gdy jedna ze stron zobowiązuje się do przygotowania, wysłania i przewozu przesyłki?
umowę spedycji
umowę przechowania
umowę agencyjną
umowę przewozu
Pytanie 2
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych musi uzyskać
przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
każdy pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie transportowym
kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym
przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
Pytanie 3
Jaki skrót należy wpisać w umowie, zgodnie z formułami INCOTERMS 2010, jeżeli sprzedający zostawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania, a kupujący organizuje transport,ponosi jego koszty oraz ryzyko na całej trasie przewozu?
FAS "Free Alongside Ship"
EXW "Ex works"
FCA "Free Carrier"
DDP "Delivered Duty Paid"
Pytanie 4
Jaki procent przewozów wykonywany jest terminowo, jeżeli przedsiębiorstwo transportowe, posiadając bazę 20 samochodów ciężarowych, pięcioma z nich nie wykonuje przewozów zgodnie z umową?
25%
50%
75%
90%
Pytanie 5
Przewóz każdej partii towaru trwa jeden dzień, a usługa ma być zrealizowana w ciągu 20 dni.Jaka jest maksymalna dzienna ilość środków transportu o ładowności 8 ton, potrzebnych do realizacji usługi przewozu 4000 ton ładunku?
4 szt.
160 szt.
50 szt.
25 szt.
Pytanie 6
Wózek widłowy z mechanicznym napędem podnoszenia może być użytkowany, jeżeli uzyska decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji wydaną przez:
Państwową Inspekcję Pracy
Państwową Inspekcję Dozoru
Urząd Dozoru Technicznego
Inspekcję Transportu Drogowego
Pytanie 7
Przedstawiony znak, umieszczany na opakowaniach transportowych, oznacza:
tu zakładać zawiesia
podnosić bezpośrednio za ładunek
góra nie przewracać
tu chwytać
Pytanie 8
Czas, który należy zaplanować na przewóz ładunku na odległość 400 km, jeżeli średnia prędkość pojazdu na trasie wynosi 50 km/h, a kierowca jest zobowiązany wykorzystać przerwę w kierowaniu pojazdem, która nie będzie dzielona, powinien wynosić:
8 godzin i 15 minut
8 godzin
8 godzin i 30 minut
8 godzin i 45 minut