Pytania i odpowiedzi

A31: Technik logistyk

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.31
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 6217 razy
Pytanie 1
Jaki rodzaj umowy zawartej pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami należy zastosować w sytuacji, gdy jedna ze stron zobowiązuje się do przygotowania, wysłania i przewozu przesyłki?
umowę spedycji
Pytanie 2
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych musi uzyskać
przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
Pytanie 3
Jaki skrót należy wpisać w umowie, zgodnie z formułami INCOTERMS 2010, jeżeli sprzedający zostawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania, a kupujący organizuje transport,ponosi jego koszty oraz ryzyko na całej trasie przewozu?
EXW "Ex works"
Pytanie 4
Jaki procent przewozów wykonywany jest terminowo, jeżeli przedsiębiorstwo transportowe, posiadając bazę 20 samochodów ciężarowych, pięcioma z nich nie wykonuje przewozów zgodnie z umową?
75%
Pytanie 5
Przewóz każdej partii towaru trwa jeden dzień, a usługa ma być zrealizowana w ciągu 20 dni.Jaka jest maksymalna dzienna ilość środków transportu o ładowności 8 ton, potrzebnych do realizacji usługi przewozu 4000 ton ładunku?
25 szt.
Pytanie 6
Wózek widłowy z mechanicznym napędem podnoszenia może być użytkowany, jeżeli uzyska decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji wydaną przez:
Urząd Dozoru Technicznego
Pytanie 7
Przedstawiony znak, umieszczany na opakowaniach transportowych, oznacza:
góra nie przewracać
Pytanie 8
Czas, który należy zaplanować na przewóz ładunku na odległość 400 km, jeżeli średnia prędkość pojazdu na trasie wynosi 50 km/h, a kierowca jest zobowiązany wykorzystać przerwę w kierowaniu pojazdem, która nie będzie dzielona, powinien wynosić:
8 godzin i 45 minut
Pytanie 9
O której godzinie należy rozpocząć realizację usługi transportowej, jeżeli kierowca jadący ze średnią prędkością 50 km/h ma do pokonania odległość 200 km, a dostawę należy zrealizować w systemie ,Just in time" między godziną 14.00 a 15.00?
najwcześniej o godzinie 10.00
Pytanie 10
Przedsiębiorstwo wynajęło na 10 dni akumulatorowy wózek widłowy. Stawka wynajmu wynosi 40 zł netto za 1 dzień użytkowania. Użytkowanie opodatkowane jest 23% stawką podatku VAT. Jaka będzie kwota brutto za wynajem?
492,00 zł
Pytanie 11
Aby zrealizować zlecenie przewozu żywych zwierząt, przedsiębiorstwo transportowe musi dysponować samochodem lub zestawem drogowym:
specjalistycznym
Pytanie 12
Przedsiębiorstwo transportowe wykonało usługę przewozu 2 ton ładunku przy stawce netto 100 zł/tonę. Usługa jest opodatkowana 23% stawką podstawową podatku VAT. Ile kosztowała usługa?
246,00 zł
Pytanie 13
Jaką maksymalną odległość w czasie 3 godziny 30 minut przejechał pojazd poruszający się ze średnią prędkością 50 km/h?
175 km
Pytanie 14
Przedstawiona technologia załadunku stosowana jest w systemie
bimodalnym
Pytanie 15
W Polsce maksymalne wymiary pojazdu samochodowego (z wyjątkiem autobusu oraz nadwozia chłodni) wynoszą
2,55 m (szerokość), 12 m (długość), 4 m (wysokość)
Pytanie 16
Kierowca przewożący towary niebezpieczne na terenie kraju musi posiadać:
zaświadczenie ADR
Pytanie 17
Minimalna szerokość drogi transportowej dla wózków silnikowych przy jednokierunkowym ruchu środka transportu i ruchu pieszych jest równa szerokości wózka (lub ładunku) i powiększona o:
1000 mm
Pytanie 18
Jaki model przewozu jest realizowany, jeżeli pojazd z punktu załadunku zabiera towar i dostarcza go do kilku punktów wyładunku podczas obsługi jednej trasy?
obwodowy
Pytanie 19
Przedstawiony kod kreskowy ITF-14 służy do oznaczania
opakowań zbiorczych
Pytanie 20
Pierwszy egzemplarz (oryginał) międzynarodowego drogowego listu przewozowego przeznaczony jest dla
nadawcy